Infopäev „Puuetega inimeste aktiveerimine tööturul ning motiveerimine ettevõtlusega tegelemiseks

Võru Pensionäride Päevakeskuses aadressil Jüri tn 19A (0 korrus), Võru

Tööturuteenuste tutvustusSA Võrumaa Arenguagentuuri tutvustusEttevõtlusega tegeleminePuudega inimene ettevõtlusesSA Archimedes Programm PRIMUS tutvustusSotsiaalteenused ja -toetused puudega inimeseleEesti Liikumispuudega Inimeste Liidu tutvusELILi eesmärgid, tegevus, käimasolevad projektid.

KAVA

Infopäeva juhib Samuel Golomb

10.45 – 11.00 kogunemine, kohv/tee

11.00 – 11.30

Malle Kelt, Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna juhtumikorraldaja

Jüri Nassar, Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna juhtumikorraldaja

Tööturuteenuste üldine tutvustus.

Puudega inimestele ja töövõimetuspensionäridele mõeldud teenused, sh koolitused ja praktika.

Teenused tööandjatele puudega inimese või töövõimetuspensionäri töölevõtmisel.

Tööpakkumiste vahendamine.

11.30 – 11.40 küsimustele vastamine

11.40 – 12.00

Maili Vinn, turismikoordinaator-ettevõtluskonsultant

Arenduskeskuse põhimõtteid ning toetamise võimalusi ettevõtlusega alustamiseks.

12.00 – 12.10 Küsimustele vastamine

12.10 – 12.30

FIE Carmen Reidla

Ettevõtlusega tegutseva puudega inimese edust, kaasnevatest raskustest.

12.30 – 12.40 Küsimustele vastamine

12.40 – 12.50 Paus

12.50 – 13.10

Epp Sõna, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse projektijuht,

töökeskuse koordinaator

Ettekanne tööandjalt, kes pakub tööd puudega inimesele.

13.10 – 13.20 Küsimustele vastamine

13.20 – 13.40

Inga Kukk, koordinaator üliõpilaste tugiteenuste alal

Kõrghariduse omandamine, täiend- ja ümberõpe.

Tugiteenused puudega üliõpilastele kõrgkoolides. Täiend- ja ümberõpe.

13.40 – 13.50 Küsimustele vastamine

13.50 – 14.10

Pille Liblik, Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Riiklikud ja kohalike omavalitsuste sotsiaalteenused ja -toetused puuetega inimestele.

14.10 – 14.20 Küsimustele vastamine

14.20 – 14.40 Tagasisidelehtede täitmine.

Registreerimine individuaalseteks konsultatsioonideks lektorite juurde.

14.40 – 15.10 Kerge eine (kohv/tee ja pirukad)

15.15 – 16.30

Auli Lõoke, tegevjuht

Vastastikune informatsiooni vahetamine/kogumine.

Paralleelselt toimuvad individuaalsed konsultatsioonid valitud lektorite juures.