Info Ukrainlaste töötamise kohta Eestis

Seoses Venemaa sõjalise tegevusega Ukrainas on paljud Ukraina kodanikud sunnitud oma koduriigist lahkuma. See e-kiri sisaldab olulisemat informatsiooni, mis puudutab hetkeolukorda ukrainlaste palkamisel ja seaduslikul töötamisel Eestis.

Seoses Ukraina kodanike töötamisega Eestis on oluline teada, et:

  • Euroopa Liit kavandab lähipäevil kõigile Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist, mis tähendaks, et Eestisse sõja eest pagenud ukrainlased saaksid peagi Eestis töötada ja kasutada tööturuteenuseid samadel tingimustel nagu Eesti inimesed (välismaalaste seadust sel juhul ei kohaldata). Otsus ajutise kaitse andmise kohta langetatakse ELis lähipäevil.
  • Julgustame ukrainlasi palgata soovivaid ettevõtjaid lisama oma tööpakkumine spetsiaalselt selleks tehtud Töötukassa veebikeskkonda: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/
  • Valitsus kavandab välismaalaste seadusest tuleneva lühiajalise töötamise (LTR) palgakriteeriumi ajutist muudatust, et hõlbustada juba enne 24.veebruarit Eestisse tulnud ukrainlaste palkamist. Kõik sedalaadi leevendused eeldavad seadusemuudatust ja Riigikogu menetlust ning võtavad seetõttu mõnevõrra aega. 

Seniks, kuni muudatused ei ole jõustunud, kehtivad järgmised reeglid:

  • Ukraina kodanikud, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud, saavad Eestis PPA peadirektori korraldusega edasi viibida, ent kui töötamise periood (LTRi puhul 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul ja hooajatöö puhul 270 päeva 365 päeva jooksul) on täis, ei saa nad praegu Eestis edasi töötada.
  • Ukraina kodanikud, kel on viisa või muu viibimise alus lõppemas, ent kel ei ole LTRi puhul 365 päeva ja hooajatöö puhul 270 päeva täis, saavad järelejäänud töötamisperioodiks kasutada uut LTRi. Tööandja saab LTRi taotleda PPA iseteeniduskeskkonnas.
  • Viibimisaluse pikendamist eraldi viisa või muu viibimise aluse pikendamiseks taotleda vaja ei ole. NB! Kõik Ukraina kodanikud saavad Eestis edasi viibida, ent viibimisalus ei anna automaatselt õigust töötamiseks.
  • Kui Eestisse viisavabalt või viisaga tulnud Ukraina kodanik (kes ei taotle pagulasstaatust ega EL ajutist kaitset) leiab endale Eestisse saabudes ajutise töökoha, peab tööandja registreerima lühiajalise töötamise.
  • Ajutise viibimisalusega inimestel, kel ei ole tööandjat ja töökohta, ei ole praegu õigust end tööotsijana registreerida ega töövahendust saada. Ukrainlastele Töötukassa teenustele ligipääsu andmine eeldab seadusemuudatust, mis võtab mõnevõrra aega.

Lisainfo: