Info kultuurikollektiivide juhtidele ja tasustatud töötajatele

– Kollektiivid saavad oma juhendajatele ja kollektiivide juures tegutsevatele tasustatud töötajatele, kellel oli eriolukorra väljakuulutamise eel kehtiv tööleping, taotleda töötasu kriisiaegset hüvitist Töötukassast vastavalt eriolukorras kehtestatud tingimustele. (https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis). –

– Kollektiivijuhid ja kollektiivide juures tegutsevad tasustatud töötajad, kellel on kehtiv võlaõiguslik või mõni muu töösuhet tõestav leping või kes mingil põhjusel töötukassa meetmesse ei kvalifitseeru, saavad peagi Kultuuriministeeriumist taotleda kriisi leevendamiseks mõeldud lisaeelarvest töötasu hüvitist. Täpsem info hüvitise taotlemise kohta saabub lähiajal laulu- ja tantsupeo elektroonilise registri kaudu. NB! Palun kontrollige, et Teie kontaktid laulu- ja tantsupeo registris on kehtivad ning info jõuab Teieni (https://register.laulupidu.ee).

– Kollektiivijuhid ja kollektiivide juures tegutsevad tasustatud töötajad, kes tegutsesid muude kokkulepete alusel, saavad hüvitist taotleda KULKA erimeetmest, mille taotlusvoor lõpeb 30. aprillil.

https://kooriyhing.ee/riigipoolsed-toetused-laulu-ja-tantsupeo-protsessis-osalevatele-kollektiividele-ja-nende-juhtidele-koroonaviirusest-tingitud-tegevuste-katkestuse-mojude-leevendamiseks/?fbclid=IwAR3icVU6Glu_xrExkRKxuNMbN6opQvJURbSwQTg9U7Yc6VNQp93mWhVUU4c