Esmaspäeval, 17. juunil lahkus meie hulgast Võru maakonna arengu eestvedaja ja ettevõtja Vello Saar. Vello koostööpartnerid Võrumaa Arenduskeskusest jäävad teda mäletama kui suure seto südamega kogukonna eestkõnelejat, kelle panus piirkonna arengusse oli märkimisväärne. Alates 2018. aastast oli ta Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu liige. Nõukogu vanima liikmena juhtis ta esimehe puudumisel nõukogu tööd.

Vello vaatas alati laiemat pilti, olles avatud uutele ideedele ja inimestele. Tema toetusel on sündinud palju suuremaid ja väiksemaid spordi-ja kultuurisündmusi ja projekte. Vellot hinnati tema siira oleku, ausate sõnavõttude, põhjalikkuse ja tarkuse pärast. Ta oli raudne tugi ja inspiratsiooniallikas, juhtides teadlikult nii oma meeskonda Värska Sanatooriumis kui ka panustades teistesse piirkonna ettevõtmistesse. Hiljuti viis ta Seto- ja Võrumaa uuest küljest maailmakaardile tuues koostöös Tartu Ülikooli teadlastega turule ravimineraalveest nina- ja kurgusprei TSILK.

Ta oli suurmees, kes mõtles pidevalt kaasa, et piirkond areneks, kohalik kultuuriruum säiliks ning olulised traditsioonid ja mõtteviis kanduks põlvest põlve edasi. Ta aitas käivitada „Noored maale“ toetusprogrammi ja Lõuna-Eesti Turismiklastrit ning oli Seto Kongressi Vanemate Kogu liige. 

  1. aastal pälvis Vello Võru maakonna aasta ettevõtja tiitli ning 2022. aastal omistati talle Võru maakonna vapimärk.

Ta hoidis ja teda hoiti.

Avaldame sügavat kaastunnet Vello lähedastele.

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu ja meeskond