Hoone energiatõhususe-ringrenoveerimise seminar

21. oktoobril toimub hoone energiatõhususe-ringrenoveerimise seminar. Seminarile on oodatud kõik, kes puutuvad kokku valdkonnaga kas igapäevaselt (ettevõtjad, arendus- ja ehitusspetsialistid jne) või vajaduspõhiselt (nt korteriühistud).


21. oktoober 2022| Asukoht täpsustamisel | Registreeru 6.oktoobrini!


Ajakava:

08:30-09:00 Tervituskohv

09:00 – 09:10   Sissejuhatus. Kaido Palu, SA Võrumaa Arenduskeskus

9:10 – 10:00 Hoone energiatõhusus – mis see on? Martin Kikas, TREA

10:00 – 11:00 Piirdetarindite soojuskadude osa hoone energiatõhususes. Targo Kalamees, ehitusinsener

11:00 – 12:00 Taaskasutus ehituses, ringlussevõtt – Tartu ringrenoveerimise näide. Simo Ilomets, Tallinna Tehnikaülikool. Simo.ilomets@ttu.ee +372 55694494

12:00 – 13:00 Lõunapaus

13:00-14:00 Energiatõhusus, energiamärgis ja energiasääst

. Riina Tamm, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, +3726672180, riina.tamm@ttja.ee

14:00 – 15:00 II ringi platvormid- ehitusjäätmete järelturg – Tartu ringrenoveerimise lahendus. Tarmo Elvisto, SRIK +372 53061223 e.tarmo@gmail.com

15:00 – 15:15 Kohvipaus

15:15 – 16:00 Sisekliima ja energiatarbimise juhtimise võimalused hoonetes. TREA

16:00 – 17.00 Võru hoonete renoveerimislahenduste ja -toetuste tutvustus Võru korteriühistu näitel.