Pop-up akadeemia on ürituste sari kus kohtuvad omavalitsuste, volikogude ja erinevate organisatsioonide ja asutuste esindajad ning otsustajad tutvumaks ja arutamaks sotsiaalse innovatsiooni võimalusi ja võimalikkust Võrumaal. Pop-up akadeemia päeva esimeses pooles toimub  akadeemiline loeng ehk teema avamine mingile probleemile ja päeva teises pooles arutletakse ja püütakse leida maakonnas asetsevatele küsimustele lahendusi.

Pop-up akadeemia üheks eesmärgiks on tuua läbi erinevate teemade ja ettekandjate esile erinevaid vaatenurki valitsemisele, arendamisele, innovatsioonile, turvalisusele, haridusele jm, mis aitaksid kaasa maakonna arengule.

02.10.2019

 • Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus? – Marju Lauristin (Tartu Ülikool, sotsiaalse kommunikatsiooni emeriitprofessor)
 • Paneeldiskussioon – Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas? Panelistid: Marju Lauristin, Margus Ojaots, Pille Liblik, Hendrik Noor, Minna Aia-Utsal)

18.06.2019

 • Avaliku sektori innovatsiooni võimalikkusest Võrumaal Vunki mano! loometalgute näitel – Kadri Kangro (Võrumaa Arenduskeskus, heaolu arendusnõunik)
 • Paneeldiskussioon – Kuidas suurte väljakutsete keskel targalt edasi kesta?

16.05.2019

 • Numbrid ei valeta – Võru maakonna arengustrateegia 2035+ läbi statistilise prisma? – Mihkel Servinski (Statistikaameti juhtivanalüütik)
 • Töötuba – Kuidas mõõta Võru maakonna arengut?

18.04.2019

 • Turvalisus: kuidas ebaõnnestuda targalt? – Priit Suve (Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituudi professor)
 • Töötuba I – Kas Võru maakonna elanik tunneb end turvaliselt?
 • Töötuba II – Võrumaa heaolufoorum: uue kaasamise mudeli konstruktiivne kriitika?

05.03.2019

 • Sotsiaalne innovatsioon. Living-lab – Katri-Liis Reimann (Tallinna Ülikool, ühiskonnateaduste instituudi juhtimise dotsent)
 • Töötuba I – Perearstiteenuse toimimismudeli väljatöötamine living-labina – kas see on võimalik? – Kadri Kangro (Võrumaa Arenduskeskus, heaolu arendusnõunik)
 • Töötuba II – Avaandmed (open-data) kui ressurss innovatsiooni toetamiseks kohalikul tasandil – Zsolt Bugarszki (Tallinna Ülikooli sotsiaalpoliitika lektor).