Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi ja Mõniste kooli

Haridusfestivalil, mis seekord toimus Paide Muusika – ja Teatrimajas, tunnustati ettevõtlikke koole ja lasteaedasid. Võru maakonnast pälvis Antsla Gümnaasium hõbetaseme, Mõniste Kool baastaseme.

17.10.2019 kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Sel aastal jagati välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust, sh Sillamäe Lasteaed Päikseke sai kõrgeima taseme ehk kuldtaseme ning Antsla Gümnaasiumile ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumile omistati hõbetase. Baastasemed omistati kokku 26 õppeasutusele üle Eesti. Standardeid jagatakse 3 kategoorias (baas-, hõbe- ja kuldtase) õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.

Antsla Gümnaasium läbis lisaks sisehindamisele ka septembrikuus välishindamise, mis hõlmas fookus grupiintervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, õpetajate ja koolipartneritega.

Lisaks standarite jagamisele toimus parimate edulugude valimine. Võru maakonnast sai edasi Võru Kesklinna kool ning kategoorias „Heategu kogukonnale“ saavutati auhinnaline II koht. Eduloo pealkiri oli muusikal „Vaeslaps ja talutütar“. Juba järgmise aasta märtsikuus tuuakse lavale uus muusikal. Antsla Gümnaasium pälvis kategoorias „Noorte/laste algatus“ III koha. Eduloo pealkiri oli „Loovuslaager“. Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Kristel Taal korraldas 2-päevase loovuslaagri, mis looks erinevaid võimalusi kaasõpilaste loominguliseks eneseväljenduseks läbi tegevuste suunaga õpilaselt õpilasele ning pakuks aktiivset vaba aja veetmise võimalust.

Ettevõtlik Kool tunnustas edulugude voorus I kohta 500 euroga, II kohta 250 euroga ning III kohta 150 euroga.

Palju õnne Antsla Gümnaasiumile, Võru Kesklinna Koolile ja Mõniste Koolile.

Ettevõtlikku meelt ja toredaid kordaminekuid!