Juhatuse liikme otsus- HTM vahendite jaotuskava kinnitamine 2023