Märkame tublisid noortevaldkonna tegijaid!

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2019/2020. õppeaasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 22. maist 10. juuni südaööni, kokku 6 kategoorias:

Lisa 1- Aasta noorsootöötaja 2020
Lisa 2- Aasta koostöö 2020
Lisa 3- Aasta tegu 2020
Lisa 4- Aasta noor 2020
Lisa 5- Aasta noorteühendus 2020
Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus 2020

Tutvu statuudiga: NOORTEVALDKONNA TUNNUSTAMISE KORD

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 9.juuni postitempel).

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) poolt korraldatavale tunnustamiskonkursile.

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevade raames 11. – 12. augustil Obinitsas.

Lisainfo: Kertu Pehlak; telefon: 5348 4969; kertu.pehlak@vorumaa.ee