Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2020/2021. õppeaasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 19. aprillist 16. mai südaööni, kokku 6 kategoorias:

 1. Enim silma paistnud noorsootöötaja Lisa 1- Aasta noorsootöötaja 2021
 2. Noortevaldkonna aasta koostöö Lisa 2- Aasta koostöö 2021
 3. Noortevaldkonna aasta tegu Lisa 3- Aasta tegu 2021
 4. Aasta noor (7.-26.a, olenemata sellest, kas ta töötab või õpib) Lisa 4- Aasta noor 2021
 5. Aasta noorteühendus Lisa 5- Aasta noorteühendus 2021
 6. Pikaajaline panus noorsootöösse (tema viimase kümne aasta panus noortevaldkonda) Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus 2021

Tutvu ka Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuudiga.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustamine“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru (hiljemalt 15. mai postitempliga).

Silmapaistvamad maakonna kandidaadid esitab Võrumaa Arenduskeskus omalt poolt üleriigilisele Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) korraldatud tunnustamiskonkursile.

Kandidaate tunnustatakse Võrumaa noorte suvepäevadel 11. – 12. augustil Võhandu Puhkekeskuses.

Lisainfo: Kertu Pehlak, tel 5348 4969, e-post kertu.pehlak@vorumaa.ee

Mahetoit koolidesse – seminar 25. oktoobril

Koolijuhid ja koolide kokad on oodatud kaasa lööma mahetoidu seminaril 25. oktoobril Rõuge ja Varstu koolis.

 Üritus algab kell 14.00 Rõuge Põhikoolis ja jätkub Varstu koolis.

Päevakava:
14:00 Mahetoorainest tervituskohv ja suupisted
14:15- 15:00 Rõuge Põhikooli kogemused

Võru maakonna 10 kooli kogemused mahetoiduga aslustamisel– Setomaa Liit MTÜ projektijuht Kaja Kesküla

Mida tähendab mahetoitlustus? Mahetoitlustuse ökomärgiga tarbija teavitamise, sh toitlustamise ökomärgi kasutamise nõuded- Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist Janne Jõesaar

15:30- 15:45 Varstu koolis värskenduspaus
15:45- 16:15 Varstu kooli kogemused
16:15- 17:00 Arutelu ja kokkuvõtted teemal Miks mahe? modereerib Setomaa Liit MTÜ juhatuse liige Margus Timmo

Registreerumine kuni 22.okt lingilt
https://forms.gle/4DN9W1FMoFwvVFsQ9

Kaks Võru maakonna kooli pälvisid Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteedimärgised!

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Võru maakonnast pälvisid kvaliteedimärgised Mikitamäe Kool ja Värska Gümnaasium. „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Võrumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Eliis Ermel.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots leiab, et ettevõtlusõppe õpetamine on kindlasti Võru maakonna noortele oluline – see arendab noorte ettevõtlikkust, annab oskused, kuidas oma ideed viia mõtetest teostuseni ning annab ka esmased teadmised ettevõtlusest. Toimekad ja tegusad noored on maakonna arengu üks alustalasid ning loodetavasti liiguvad tänu sellele teadmisele ettevõtlikud noored peale maailma avastamist tagasi oma juurte juurde.

Mikitamäe Kooli direktori Karin Sontsi sõnul on Mikitamäe Kooli üheks eesmärgiks nii lasteaias kui ka koolis ettevõtliku mõtte ja eluhoiaku kujundamine. “Ettevõtlik eluhoiak on tänapäeva maailmas ülioluline ja selle arendamine lastes annab neile kaasa väärtuslikke oskuseid elus hakkama saamiseks. Soovime, et meie lapsed oleksid julged algatajad, otsiksid lahendusi, tegutseksid koos ja nende õpimotivatsioon oleks kõrge,” selgitab Sonts. Tema sõnul on kvaliteedimärgis eelkõige tunnustus kooli õpetajatele. Baastasemel jätkamine annab koolile juurde enesekindlust õpilastes ettevõtlikkuse arendamisel.

Värska Gümnaasiumi direktori Liina Palu sõnul on nende koolimeeskonna missioon on luua õpikeskkond, mis toetab julgete, loovate, hoolivate ja tegusate noorte kujunemist ning aitab kaasa noorte edukusele ja eluga rahulolule. “Ettevõtliku Kooli standard on aidanud meil üheselt mõista ettevõtliku õppe olemust, toetanud ettevõtliku õppe rakendamist ja selle lõimumist üldpädevustega süsteemselt ning suunanud enesekriitiliselt hindama oma edukust ja toimunud muutusi koolielus, sh õpetajates, õpilastes,“ selgitab Palu.

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.
Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.
Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2021:

Rakvere Rohuaia Lasteaed (Lääne-Virumaa)
Väike-Maarja Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Kohtla-Järve Kirju-Mirju Lasteaed (Ida-Virumaa)
Voka Lasteaed Naksitrallid (Ida-Virumaa)

Baastaseme omistanud haridusasutused 2021:

Lohusuu Kool (Jõgevamaa)
Rakvere Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Haljala Kool (Lääne-Virumaa)
Tamsalu Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Tapa Lasteaed Pisipõnn (Lääne-Virumaa)
Rakke Kool (Lääne-Virumaa)
Tabasalu Lasteaed Tibutare (Harjumaa)
Lõpe Kool (Pärnumaa)
Koonga Kool (Pärnumaa)
Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)
Tõstamaa Keskkool (Pärnumaa)
Mikitamäe Kool (Võrumaa)
Värska Gümnaasium (Võrumaa)
Ambla-Aravete Kool (Järvamaa)
Roosna-Alliku Põhikool (Järvamaa)
Järva-Jaani Gümnaasium (Järvamaa)
Vastse-Kuuste Kool (Põlvamaa)
Mooste Mõisakool (Põlvamaa)
Saverna Põhikool (Põlvamaa)
Kanepi Gümnaasium (Põlvamaa)
Suure-Jaani Kool (Viljandimaa)
Haapsalu Viigi Kool (Läänemaa)
Haapsalu Linna Algkool (Läänemaa)
Palivere Põhikool (Läänemaa)
Kohtla-Järve Gümnaasium (Ida-Virumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 156 õppeasutust üle Eesti, neist 14 hõbe- ja 2 kuldtasemega õppeasutust. Võru maakonnast liitunud õppeasutustega saab tutvuda siin: https://evkool.ee/vorgustiku-oppeasutused/?county=vorumaa

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisainfo:

Eliis Ermel
Noorte ettevõtlikkuse konsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
eliis.ermel@vorumaa.ee
www.evkool.ee

 

Fotod : Kaisa Äärmaa

Fotol: Mikitamäe Kool

Fotol: Värska Gümnaasium

Rahvamaja elab! Elagu rahvamaja! Eesti Rahvamajade Päev!

Eestimaa Rahvamajade Ühing korraldab 23. oktoobril 2021 Eestimaa Rahvamaja Päeva pealkirjaga “Keel. Kultuur. Kogukond”.

Üle – Eesti toimuva ühise rahvamajade päeva eesmärgiks on rahvamajades omavahel tihedamat koostööd teha nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil. Oma uksed avavad sel päeval 103 rahvamaja.

Võru maakonnas võtavad Eestimaa Rahvamaja Päevast osa 8 rahvamaja: Haanja Rahvamaja, Lasva Rahvamaja, Mõniste Rahvamaja, Uue-Antsla Rahvamaja, Vastseliina Rahvamaja, Obinitsa Külakeskus, Varstu Kultuurikeskus ja Värska Kultuurimaja.

Just sel nädalavahetusel tähistab oma väärikat 60. juubelit Uue – Antsla rahvamaja ning Haanja Rahvamajas toimub rahvamuusikapäev pühendusega Ilmar Kuke 90. sünniaastapäevale. Toimuvad tantsuõhtud, erinevad kontserdid, õpitoad, filmiõhtud jne.

23. oktooberil kell 13-14 toimub Eestimaa Rahvamajade Ühingu FB-lehel veebiümarlaud, kus arutletakse teemadel: „Miks ja kellele on tarvis rahvamaja?“

Rahvamajade ajalugu Eestis ulatub aastasse 1883, mil hakati seltsimaju asutama. Tänapäeval tegutsevad rahvamajad valdavalt kohaliku omavalitsuse allasutusena, on ka sihtasutusi ja veel mõned erandid.

Selle aasta Rahvamajade päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest. Koos tegutsedes pakume elanikele kultuurist osa saamist ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis ning rõhutame kultuurielu järjepidevuse ja arengu olulisust.

Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus  kokku saadakse. Majades tegeletakse erinevate huvidega – seeläbi hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu. Läbi rahvamaja tegevuse saab kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta ja arendada kohalikku identiteeti, hoida eesti keelt ja kultuuri, kasvatada eestlaste harituse taset läbi professionaalse kultuuri, mis läbi erinevate teatri –, kontsert – ja kunstiorganisatsioonide jõuab üha rohkem erinevatesse paikkondadesse Eestimaal.

Rahvamajas on kõikidel võimalus end loominguliselt väljendada, kunstiliselt teostada, oma loomingut teistega jagada. Ühised huvid ja eesmärgid seovad erinevate eluvaldkondade  inimesed ühtseks loominguliseks kollektiiviks. Vahetatakse ideid ja energiaid ning sünnivad uued paikkondlikud vaimse kultuuri väärtused.

Hoiame rahvamajade aknad tuledes!

Jälgige sündmuste infot rahvamajade FB-lehtede kaudu.

Merle Tombak
Eestimaa Rahvamajade Ühingu Võrumaa esindaja
kultuuri- ja noorsootööspetsialist
Antsla Vallavalitsus

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.

Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja tuttavad kui kohalikud omavalitsused, asutused ning organisatsioonid. Võru maakonna aasta isa kandidaadiks võib üles seada Võru maakonnas elava isa, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last, kes väärtustab perekonda, on pühendunud oma ametile ning on heaks eeskujuks ka ühiskonnas.

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Võru maakonna aasta isa“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2021.

Aasta isa tiitlit on Võru maakonnas välja antud alates 2005. aastast. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse viie lapse isa Einar Oimet.

Tänavuse aasta isa kuulutab Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja isadepäeval.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5912 9200
e-post kristi.vals@vorumaa.ee

Idee häkaton tõi kokku Kagu-Eesti gümnasistid

Tartu Ülikooli Startup Lab koostöös Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa arenduskeskustega viis 30.septembril Põlva Gümnaasiumis läbi Kagu-Eesti idee häkatoni, mis oli avapauguks gümnasistide õpilasfirmade programmile.

Päev Põlvas algas ideede leidmise seminariga, millele järgnesid gümnasistide esitlused. Oma õpilasfirma ideedega astus üles 32 tiimi, kes päeva jooksul kontrollisid oma idee elujõulisust, kaardistasid oma esimesed potentsiaalsed kliendid ning viisid nendeni jõudmiseks. Enamus keskendus uute toodete tootmisele kasutades keskkonnasõbralikke materjale sh puitu. Samuti sooviti arendada välja õpi- ja tutvumismänge. Idee häkatonil osales ligi 115 õpilast 10-st erinevast Kagu-Eesti koolist.

Gümnasistide sõnul oli üritus huvitav ja hariv ning hea algus õpilasfirmaga alustamiseks. Õpilasfirmasid juhendasid mentorid Lisette Johanson, Kristella Nupp, Evelin Rätsep, Piret Parmi, Kaido Mäesalu, Aavo Hummal, Kristiina Kõrbe, Raiko Allik, Marek Mekk ja Piret Arusaar.

Üritus toimus Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa arenduskeskuste ning Tartu Ülikooli Startup Labi koostöös. Üritust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

 

Täpsem info:

Eliis Ermel

Noorte ettevõtlikkuse konsultant

tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna säravamaid haridustöötajaid

Neljapäeva õhtul, 30. septembril tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots „Eestimaa õpib ja tänab“ 2021 Võru maakonna silmapaistvamaid haridustöötajaid. Tänuüritus toimus Vastseliina rahvamajas.

Võru maakonna 2021 aasta haridusvaldkonna parimad on:
Aasta lasteaiaõpetaja 2021 laureaat – Kersti Kala (Lusti Lasteaed)
Aasta klassiõpetaja 2021 laureaat – Kertu Torn (Vastseliina Gümnaasium)
Aasta klassijuhataja 2021 laureaat – Kadri Paulus (Võru Kreutzwaldi Kool)
Aasta põhikooli aineõpetaja 2021 laureaat – Rainer Kaseväli (Urvaste Kool)
Aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 laureaat – Kaili Leino (Võrumaa Kutsehariduskeskus)
Aasta huvihariduseõpetaja 2021 laureaat – Triinu Grossmann (MTÜ Nuti-Võlur)
Aasta tugispetsialist 2021 laureaat – Minni Aia-Utsal (Võru Kesklinna Kool)
Aasta õppeasutuse juht 2021 laureaat – Tiia Must (Võru Lasteaed Okasroosike)

Tänukirjaga peeti meeles ka kõiki teisi tunnustamiseks esitatud kandidaate:
Võru maakonna aasta lasteaiaõpetaja 2021 nominendid:
Geete-Fanni Kuus (Parksepa Lasteaed)
Kaire Marjapuu (Võru Lasteaed Sõleke)’
Kairi Smit (Puiga Lasteaed Siilike)
Kristiina Kõrs (Parksepa Lasteaed)
Maire Eiche (Võru Lasteaed Sõleke)
Mari-Mann Adamson (Võru Lasteaed Okasroosike)

Võru maakonna aasta klassiõpetaja 2021 nominendid:
Janeli Asi (Võru Kesklinna Kool)
Liia Toomas (Võru Kreutzwaldi Kool)
Merike Lipp (Puiga Põhikool)
Ülli Kelner (Kääpa Põhikool)

Võru maakonna aasta klassijuhataja 2021 nominent:
Külli Tuisk (Rõuge Põhikool)

Võru maakonna aasta põhikooli aineõpetaja 2021 nominendid:
Ando Tuul (Rõuge Põhikool, Parksepa Keskkool)
Ave Arop (Võru Kesklinna Kool)
Kersti Leit (Haanja Kool)
Tiia Raag (Võru Kreutzwaldi Kool)

Võru maakonna aasta gümnaasiumiõpetaja 2021 nominent:
Ede Pähn (Võru Gümnaasium)

Võru maakonna aasta huvihariduse õpetaja 2021 nominendid:
Jane Reiljan (Võru Kreutzwaldi Kool)
José Antonio Page Ramirez (Võru Muusikakool)

Võru maakonna aasta tugispetsialist 2021 nominendid:
Elina Bogomolova (Parksepa Keskkool)
Janyka Vellak (Võru Kreutzwaldi Kool)
Kadri Treial (Võru Gümnaasium)

Võru maakonna aasta õppeastustuse juht 2021 nominent:
Katrin Martinfeld (Antsla Gümnaasium)

Igal aastal kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi haridustöötajate tunnustamiseks. Kandidaate sai esitada 8. märtsist kuni 18. aprillini 12 erinevas kategoorias. Võru maakonna aasta õpetajad valis „Eestimaa õpib ja tänab“ maakondlik konkursikomisjon 30 kandidaadi hulgast 8 kategoorias.

Võru maakonnast jõudsid sel aastal vabariiklikule haridustöötajate konkursile Kertu Torn (Vastseliina Gümnaasium), Minni Aia-Utsal (Võru Kesklinna Kool) ja Triinu Grossmann (MTÜ Nuti-Võlur). „Eestimaa õpib ja tänab“ üleriigilised laureaadid kuulutatakse välja 2. oktoobril Ugala teatris. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit. Sündmusest teeb otseülekande Eesti Televisioon.

Lisaks tunnustati üritusel ka haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ edulugude konkursile „Õppimine on põnev“ 2021 esitatud kandidaate:
Antsla Gümnaasium „Distantsilt distantsil“;
Osula Põhikool „Koerad kooli“
Osula Põhikool „2. klass teeb koostööd“ ja „2. klassi laager KÕIK KARTULIST“
Urvaste Kool „Esmakordselt piirkonnas ja Eestis“
Võru Kesklinna Kool „Osaluskohvik 6.-9. klasside õpilastele“.

Samuti anti üle tänukirjad Tervist edendavate koolide ja lasteaedade Võru maakonna võrgustiku liikmetele.

Foto_Eestimaa õpib ja tänab Võru maakonna laureaadid ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots_autor Birgit Pettai

Lisainfo:
Karin Plakk
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel: 5381 1809

Noortekonkurss “Koos suudame”

Siseministeerium ja Proovikivi kuulutavad välja noorte projektikonkursi “Koos suudame”. Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.
Konkurss on just Sinule, kui oled:
 • 6.-12. klassi õpilane või omandad kutsekeskharidust;
 •  Märkad ja mõistad noori, oma kogukonda või ühiskonda puudutavaid probleeme;
 • Sul on soov aktiivselt kaasa mõelda ja panustada lahenduste leidmisel;
 • Sind huvitab, kuidas erinevad organisatsioonid muutust loovad;
 • Soovid arendada oma meeskonnatöö oskusi;
 • Naudid huvitavaid ja arendavaid väljakutseid.
Parimatele projektidele ja juhendajatele auhinnad!
Lisainfo ja konkursi tingimused: www.teeviit.ee/koos-suudame
Tule osale konkursi Inspiratsiooni Kick-Off üritusel 29.09: https://fb.me/e/2Iy0WbE98

Muudatus Võrumaa Arenduskeskuse eelarvetoetuse eraldamise korras

Võrumaa Arenduskeskus nõukogu muutis Arenduskeskuse eelarvest toetuse eraldamise korda. Taotlejate jaoks on olulisemateks muudatusteks minimaalne taotletava toetuse summa 1000 eurot ja toetuse taotlemise tähtaeg 1. detsember senise 1. oktoobri asemel. Lisaks on korda täiendatud tegevustoetuse tingimustega. Täpsustatud on aruande esitamise ja menetlemise punkte. Tegevustoetuse saajal tuleb kord aastas anda nõukogule ülevaade  oma tegevusest ja toetuse kasutamisest.

Loe lähemalt: https://vorumaa.ee/arendus/toetamine-eelarvest/

ETKA Andras Võru maakonna koordinaator tunnustas maakonna parimaid täiskasvanud õppijaid

Neljapäeva, 23. septembri õhtul tänas ja tunnustas ETKA Andras Võru maakonna koordinaator maakonna parimaid täiskasvanud õppijad, õppima ergutavaid õpitegusid, innustavaid koolitajaid ja õppimist toetavaid organisatsioone.

Võru maakonna 2021. aasta laureaadid on:
Aasta õppija- Olga Aništšenko
Aasta koolitaja- Riina Kütt
Aasta õpitegu- MTÜ Võluvõru projekt „Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru- ja Põlva maakonnas“- Helle Kivi
Aasta õppijasõbralik tööandja- AS Rauameister

„Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama ning seejuures on oluline kolme osapoole tugi: õppija enda motivatsioon, pere toetus ja loomulikult tööandja soosiv suhtumine õppimisse. Hea meel on tõdeda, et meil on palju tublisid tegijaid ja tegusid ka täiskasvanuhariduses ning et jagub nende märkajaid. Ja nagu uuringudki näitavad, õnnelikud on need inimesed, kes elukestvalt õpivad!“ rõõmustab Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak.

Maakonnas esitati kokku 19 kandidaati neljas kategoorias. Kandidaate tunnustamiseks said esitada kõik soovijad alates 26. aprillist kuni 30. maini 2021 Andrase kodulehel. Kokku sai kandidaate esitada 4 erinevas kategoorias. Pärast kandidaatide esitamist alustasid parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, mille moodustas maakondliku täiskasvanuhariduse koordinaator kaasates oma maakonna täiskasvanuhariduse tugivõrgustiku liikmeid. Seejärel asus tööle üleriigiline komisjon, mille moodustab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (Andras) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja  kuhu kuuluvad täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonide esindajad ning teised osapooled (Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, EPALE jt).

Tunnustusüritus toimus Navi Seltsimajas. Meeleoluka muusikalise etteaste tegi Kirsika Kuusik kitarril ning Võru Tantsukeskuse Igavesti Noored tantsugrupp rütmilise tantsukavaga „Vaba õhtu“. Elukestvasse õppesse panustajaid tervitasid Võru maakonna omavalitsuste nimel Tiit Toots ning Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane. Tiit Toots arutles oma tervituses- inimene õpib kogu elu, et elukestev õppimine on tänapäeva inimese elus õnnestumiste ning eduelamuste võti. Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane, aga üteluse üle- mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegu tunnustatakse 8. oktoobril Kultuurikatlas Tallinnas. Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub 14. oktoobril koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

Täiskasvanuhariduse tunnustussündmus toimus tänu ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Võrumaa Arenduskeskuse, Täiskasvanuhariduse maakondliku võrgustiku ning Navi Seltsimajaga.

Foto: Aasta õppija Olga Aništšenko, autor Merily Jakovets.

Lisainfo:
Kertu Pehlak
Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator
Telefon: +372 53 430 735
E- post: kertu.pehlak@gmail.com

2021. aasta Kangro kirjanduspreemia sai Erkki Koort

Arvult 32. Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia pälvis tänavu Võru linnast pärit ja mullu tagasi Võrumaale Kündja külla kolinud Erkki Koort (46) keskaega käsitleva raamatutrioloogia eest, kuhu kuuluvad seikluslood “Kättemaks Kirumpääl” (2018), “Veritasu Tartus” (2019) ja “Salakuulaja Vastseliinas” (2020).

Et tänavuse Kangro preemia võiks saada just Erkki Koort, oli žürii koosseisus Janika Kronberg, Inga Kuljus, Liina Valper, Tiia Allas, Raili Leesalu, Elina Allas ja Ahto Raudoja vaieldamatult ühel nõul. Erinevalt paljudest varasematet aastatest oli kerge valikut teha.  Erkki Koorti raamatud pakuvad lugejale nii põnevust kui ka huumorit, ent ühtlasi annavad palju teadmisi keskajast, täpsemalt 14. sajandi lõpust, kui raamatute tegevuspaigad kuulusid Tartu piiskopkonna alla,  mille peamiseks vaenlaseks olid pihkvalased. Erkki Koort on oma kolme raamatuga toonud esimesena Eesti kirjanduses pildile Kirumpää linnuse ja küla, kus keskajal elas ligi 600 inimest.  Samuti varustab ta oma silmaringi laiendamisest huvitatuid keskaegse Tartu, Kärkna kloostri ja Pihkva kirjeldustega. Oma viimases raamatus “Salakuulaja Vastseliinas”, millega tegelikult peaks triloogia lugemist alustama,  loob ta värvika ajastutruu pildi Vastseliina linnuse ja küla ning Misso kandis asunud Pugola, kust peategelane Markus pärit oli, keskaegsest argipäevast.

“Tõeline maiuspala kodu-uurijatele ja ajaloohuvilistele, hea lugemisvara austajatele mõistagi,” kommenteeris Liina Valper. “Kas piir peab, oli oluline nii 700 aastat tagasi ja on seda ka praegu.”

“Tänapäevases raamatukülluses võivad Koorti raamatud jätta esmapilgul külmaks,” sõnas Elina Allas. “Ent kui neisse süüvida ja kui õnnestub raamatute autori endaga nende ajaloolisest taustast rääkida, siis huvi üha kasvab. Kui tänavu suvel korraldas Koort Kaika suveülikooli raames matka Kirumpää linnuse viimaste alles jäänud varemete juurde ja näitas maastikul ära, kus asus küla, kus kõrtsid ja kirikud, siis sai selgeks, et Koort on eesti ajalooteemalisse ilukirjandusse andnud hindmatu panuse.”

Erkki Koort on varem ajakirjanduses öelnud, et kuigi ta pole kunagi kirjanikuks ihalenud, hakkas esimese raamatu idee tema peas kerima siis, kui ta pidi öösiti oma esiklast kussutama. Hiljuti teatas ta sotsiaalmeedias, et on ta pannud punkti juba ka oma neljandale raamatule, mille tormiline tegevus on sedakorda toodud tänapäeva. Varem on Koort olnud pigem tuntud isejulgeolekuekspert. Praegu juhib ta otse Kündja külast nii Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituuti kui ka ajalehe Postimees uuriva toimetuse taasloomist.

Märkimist väärivaid teoseid leidus rohkemgi. Tänavu jäid Kangro preemia žürii sõelale peale Koorti raamatute ka Lauri Sommeri “Lõputu soovid”, Triinu Laane lasteraamat “Luukere Juhani juhtumised” ning Ago Ruusi koostatud ja rohke ajaloolise fotomaterjaliga varustatud “Vana-Võromaa päevapiltnikud”.

“Väga suure austusega hoian käes – õigem oleks öelda laual – Ago Ruusi aastatepikkuse uurimistöö vilja,” ütles Inga Kuljus. “Loomulikult võtab ligi 400leheküljelises raamatus tekstide lugemine ja fotode vaatamine tunde.”

Kuna Ruusi koostatud kogumik puhul pole tegu ilukirjandusega, otsustas žürii esitada raamatu kohaliku kultuurkapitali aastapreemia kandidaadiks.

Peamiselt Sännas elava Lauri Sommeri raamatu “Lõputu soovid” võttis Janika Kronberg kokku nii: “Üdini lõunaeestilik ja osalt ka võrukeelne. Sommer viljeleb stiilselt segažanri, milles põimuvad memuaarne ja kirjanduslik aines, tema loomingus elustuvad nii isiklikult kohatud kaasaegsed kui ka Andrei Tarkovski ja kunagised pärlipüüdjad.”

Triinu Laane raamatu kohta “Luukere Juhani juhtumised” ütles Raili Leesalu kokkuvõtlikult: “Humoorikas ja südamlik lasteraamat, kuid sugugi mitte lapsik. Murdelised repliigid on mõistetavad ka täiesti kirjakeelsetele lugejatele.”

Kangro preemia antakse igal aastal kätte Bernard Kangro sünniaastapäeval. Tänavu toimus see laupäeval, 18. septembril Vastseliina piiskopilinnuse õuealal kirdetornis. Vastne laureaat rääkis lähemalt teemal “Kuidas kirjanik lõi keskaegset Võrumaad”. Muusikalisi vahepalasid täitis Vastelinna Muusikakooli vaskpilliõpetaja Urmas Himma juhitud puhkpilliansambel.

Antsla lähedalt Oe külast pärit Bernard Kangro (18.09.1910-25.03.1994) nimelist kirjanduspreemiat antakse Võrumaal välja aastast 1990, kui selle esimeseks saajaks oli Kangro ise.

Preemia rahaline väärtus on tänavu 500 eurot ning pärast maavalitsuste kaotamist kureerib preemia andmist Võrumaa Arenduskeskus.

Pildistas Anneli Lõhmus

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel: 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Rohkem uudiseid