Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapaistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Aasta silmapaistvamate tegijate esitamisel palume aluseks võtta kandidaatide tegevuse 2022/2023. aasta jooksul.

Kandidaadi esitamiseks tuleb ära täita ning Võrumaa Arenduskeskusele esitada vastava kategooria taotlusvorm.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 24. mai südaööni, kokku 6 kategoorias:

 1. Enim silma paistnud noorsootöötaja Lisa 1- Aasta noorsootöötaja
 2. Noortevaldkonna aasta koostöö Lisa 2- Aasta koostöö
 3. Noortevaldkonna aasta tegu Lisa 3- Aasta tegu
 4. Aasta noor (vanuses 7.-26.aastat, olenemata sellest, kas noor töötab või õpib) Lisa 4- Aasta noor
 5. Aasta noorteühendus Lisa 5- Aasta noorteühendus
 6. Pikaajaline panus noorsootöösse (tema vähemalt viimase kümne aasta panus noortevaldkonda) Lisa 6 – Aasta pikaajaline panus

Tutvu ka Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise statuudiga.

Lisainfo: Karin Viljus, tel: 5381 1809, e-post karin.viljus@vorumaa.ee

 

2022. aasta maakonna noortevaldkonna silmapaistvamad tegijad on:

 • Aasta noorsootöötaja 2022 – Eerika Lääts 
 • Aasta koostöö noorsootöös 2022 – I Võro-Seto noortefest
 • Aasta tegu noorsootöös 2022 – Südamega kingitus (Setomaa vald) ja Rõuge valla õpilasmalev 2022 (Rõuge vald)
 • Aasta noor 2022 – Emma Sofia Meri ja Lasse Rihard Sissas
 • Pikaajaline panus noorsootöösse 2022 – Aila Kikas