Haanjas pannakse punkt koolitusprogrammile „Kaitse end ja aita teist“

Haanja Puhke- ja Spordikeskuses saavad neljapäeval, 24. mail kokku Võrumaa 6 klasside õpilased, et võtta lõpuüritusega kokku kogu aasta väldanud ohutusprogramm „Kaitse end ja aita teist.“

Koolitusprogrammi eesmärk oli anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul. Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

„KEAT programmis osalemist soovitan ma kõikidele koolide, see on väga põnev ning annab oskused eriolukordades käituda, ennast kaitsta ja vajadusel ka teisi abistada,“ sõnas arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Tiina Jaanimägi

Lõpuüritusel läbivad kõik lapsed tegevuspunktid, milles tuleb täita erinevaid ülesandeid. Tegevuspunkte sisustavad ohutusteemade eestvedajad erinevatest asutustest: Päästeamet, Suhka vabatahtlik päästekomando, Lõuna-Eesti pommigrupp, Maanteeamet, PPA, Eesti Punane Rist, Kaitseliit, Häirekeskus, Elektrilevi, OLE (Raudteeohutus), Võru Noortekeskus.

Lisainfo: Tiina Jaanimägi, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, te: +372 5309 1046, e- post: tiina.jaanimagi@vorumaa.ee või Merili Liivoja, ennetusbüroo juhtivspetsialist, Lõuna Päästekeskus, tel: +372 5919 5169, e-post: Merili.Liivoja@rescue.ee