Euroopa Parlament kiitis heaks ühekordselt kasutatavate plastesemete keelustamise aastaks 2021

  • Ühekordselt kasutatavad plastist söögiriistad, vatitikud ja kõrred keelustatakse aastaks 2021
  • Eesmärk koguda kokku 90 protsenti plastpudelitest aastaks 2029
  • „Saastaja maksab” põhimõtte rangem kohaldamine

Kolmapäeval kiitis parlament heaks uued eeskirjad, millega keelatakse ühekordselt kasutatavad plastesemed nagu taldrikud, söögiriistad, kõrred ja vatitikud.

560 saadikut hääletasid ELi ministritega eeskirjade lõpliku sõnastuse osas saavutatud kokkuleppe poolt, 35 oli vastu ja 28 jäid erapooletuks.

  1. aastaks keelatakse ELis järgmised tooted:
  • Ühekordsed plastist söögiriistad (kahvlid, noad, lusikad ja söögipulgad)
  • Ühekordsed plasttaldrikud
  • Plastikust joogikõrred
  • Plastikust vatitikud
  • Õhupallide plastvarred
  • Oxo-biolagunev plast, toidukarbid ning vahtpolüstüreenist tassid

Uus ringlussevõtu eesmärk ja suurem vastutus tootjatele

Liikmesriigid peavad saavutama plastpudelite 90-protsendilise kogumise aastaks 2029. Toodetavad plastpudelid peavad sisaldama vähemalt 25 protsendi ulatuses taaskasutatud materjali aastaks 2025 ja 30 protsendi ulatuses aastaks 2030.

Kokkulepe tugevdab „saastaja maksab“ põhimõtet, seda eelkõige tubakatoodete puhul, kehtestades tootjatele laiendatud vastutuse. Uut korda kohaldatakse ka kalapüügivahendite suhtes, et tagada, et tootjad, mitte kalurid, kannaksid merel kaduma läinud võrkude kogumise kulud.

Samuti nähakse eeskirjadega ette, et suitsupakkidel tuleb kohustuslikus korras ära märkida plastfiltritega sigarettide tänavale viskamisega kaasnev negatiivne keskkonnamõju, samuti ka muudel toodetel, nagu plasttopsid, niisutatud salvrätid ja hügieenisidemed.

Tsitaat

Raportöör Frédérique Ries (ALDE, BE): “See õigusakt vähendab keskkonnale põhjustatud kahju summat 22 miljardi euro võrra, mis on plastsaaste hinnanguline maksumus Euroopas aastani 2030.

Euroopal on nüüd seadusandlik mudel, mida kaitsta ja edendada rahvusvahelisel tasandil, võttes arvesse plastjäätmete põhjustatud merereostuse ülemaailmset olemust. See on planeedi jaoks hädavajalik.”

Euroopa Komisjoni andmetel moodustavad plastjäätmed üle 80 protsendi mereprügist. Uue seadusega hõlmatud tooted moodustavad kogu mereprügist 70 protsenti. Aeglase lagunemistempo tõttu kogunevad plastjäätmed meredesse, ookeanidesse ning ELi ja kogu maailma randadesse. Plastijääke on leitud mereloomastikus – merikilpkonnades, hüljestes, vaalades ja lindudes, aga ka kalades ja koorikloomades, seega inimeste toiduahelas.

Lisateave:

Vastuvõetud tekst (27.03.2019)
Videosalvestis arutelust (27.03.2019)
Raportöör Frédérique Ries (ALDE, BE)
Menetlusdokumendid
EPRSi uuring – ühekordselt kasutatavad plastid ja kalapüügivahendid: merereostuse vähendamine
Tasuta foto-, video- ja helimaterjal