28. märtsil 2018, kell 11.00-18.00 Navi seltsimajas

Koolitus on suunatud ettevõtte juhtidele, töötajatele suurendamaks teadlikkust finantsidest, aruannetest ja nende analüüsist ning rahavoogude planeerimisest. Seda nii LEADER meetmetest toetuse taotlemise kui ettevõtte juhtimise vaatest.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

  • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus
  • Majandustehingud ja bilanss
  • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus; kasumite liigid
  • Bilansi ja kasumiaruande olulisemad proportsioonid ja suhted
  • Äriplaani sisu ülesehitus ja tähtsaimad momendid
  • Rahavoo plaan äriplaanis

Koolitaja MARGUS TINITS Just juhtidele, ettevõtjatele ja teistele mitte-finantsspetsialistidele mõeldud koolitustega on Margus Tinits tegelenud 1993. aastast alates. Margus on Tallinna Tehnikaülikooli
ärikorralduse instituudi külalisdotsent, Äripäeva Akadeemia ja EMI EWT lektor, vandeaudiitor. Antud koolitus toetub (nn „numbrite maagia“ lahtiseletamise asemel) finantsnähtuse sisulisele mõistmisele, graafilisele kujutamisele, tervele mõistusele, loogikale ja eesti keelele (raamatupidamise keele asemel).

Praktika on näidanud, et ettevõtete juhtimisel on selline lähenemine märksa tulemuslikum.

Registreerimine: https://goo.gl/forms/1g0bKCCAbLQu47082
www.voruleader.ee