Setomaa mentor-konsultandi tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi ettevõtluskliima parandamise piirkonnas ning piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamise koostöös ettevõtjate, ettevõtlike inimeste ning kohalike omavalitsustega. Julgustada ja toetada Setomaa inimesi ettevõtlusega tegelema. Aidata tegutsevaid ettevõtjaid ettevõtete arendamisel, ekspordi kasvatamisel ning raskustest ülesaamisel.   

Setomaa ettevõtluskonsultant nõustab Setomaa (Misso, Meremäe, Mikitamäe ja Värska vallad) ettevõtjaid ja MTÜsid, kaasab aktiivseid inimesi Setomaa ühistegevustesse.

Setomaa mentor-konsultandi tegevused on:

  1. Setomaa valla ettevõtete, mittetulundusühenduste nõustamine ja teavitamine.
  2. Kohalike omavalitsuste nõustamine ja teavitamine turismivaldkonnas.
  3. Piirkonna ettevõtluskeskkonna arendamine ettevõtete nõustamise.
  4. Arendusprojektide koostamise ja läbiviimise kaudu.

Setomaa mentor-konsultandi tegevust rahastab Setomaa arengu programm. Toetuse suurus SA Võrumaa Arenduskeskusele perioodil 01.09.2018-31.08.2019 on 20 000 eurot.

Perioodil, 01.09.2017-31.08.2018, oli Setomaa arengu programmi toetus SA Võrumaa Arenguagentuurile 20 000 eurot.
Perioodil, 01.09.2016-31.08.2017, oli Setomaa arengu programmi toetus SA Võrumaa Arenguagentuurile 20 000 eurot.

Lisateave: Aarne Leima, aarne.leima@setomaa.ee, 5322 6961