EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike

Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid) kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid) ning üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Alustavatele ettevõtjatele on mentorklubist palju kasu: kindlustunne, fokuseerimise oskus, õige rolli valik ettevõttes, toetus meeskonna juhtimisel, uued teadmised koolitustel, kontaktvõrgustik, võimalus mõista teiste ettevõtete arengut ja probleeme ning palju muud. Samuti saavad alustajad täiendava motivatsioonilaengu ja usaldusväärse moraalse toe ning saavad valida endale mentori.

Klubiline tegevus põhineb suuresti liikmete endi initsiatiivil ja kaasalöömisel. Klubikaaslased täiendavad üksteist oma teadmiste ja oskustega. Mentorklubis toimub terve rida koolitusi/töötubasid, mis keskenduvad klubis osalevate ettevõtjate vajadustele. Lisaks saavad osalejad kasutada teiste osalejate teadmisi ja kogemusi, sest toimuvad erinevad suhtlusringid.

Tegutseval ettevõtjal (mentoril) on osalemise peamisteks motiivideks võimalus rakendada oma teadmisi ja kogemusi, isiklik areng nõustamise valdkonnas, meeldiv ja arendav keskkond, kontaktvõrgustik ning mainimata ei saa jätta missioonitunnet. Mentorklubis osalevad tegutsevad ettevõtjad võiks olla kõik valmis olema mentorid vabatahtlikkuse alusel, mille eest tasu ei maksta.

Mentorprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Mentorklubis osalemine on osalejale tasuta.

Kontakt:
Ivi Martens
Ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
Tel 53497303