Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid) kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid) ning üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Mentorklubi eesmärkideks on:
• suurendada alustavate ettevõtete ellujäämismäära;
• suunata ettevõtjaid eksportima oma toodangut ja teenuseid või suurendama eksporti;
• tagada ettevõtetes stabiilne käibe kasv;
• propageerida mentorlust ettevõtjate hulgas.

Mentorklubisse on oodatud kõik ettevõtjad kelle eesmärgiks on pikaajaline ettevõtte käibe kasv, töökohtade loomine ehk kõik see, mis toetab Eesti majanduse edu. Oodatud on nii alustavad kui ka tegutsevad ettevõtjad. Mentorklubis osalemine on osalejale tasuta.

Klubiline tegevus põhineb suuresti liikmete endi initsiatiivil ja kaasalöömisel. Klubikaaslased täiendavad üksteist oma teadmiste ja oskustega. Mentorklubis toimub terve rida koolitusi/töötubasid, mis keskenduvad klubis osalevate ettevõtjate vajadustele. Lisaks saavad osalejad kasutada teiste osalejate teadmisi ja kogemusi, sest toimuvad erinevad suhtlusringid.

Alustavatele ettevõtjatele on mentorklubist palju kasu: kindlustunne, fokuseerimise oskus, õige rolli valik ettevõttes, toetus meeskonna juhtimisel, uued teadmised koolitustel, kontaktvõrgustik, võimalus mõista teiste ettevõtete arengut ja probleeme ning palju muud. Samuti saavad alustajad täiendava motivatsioonilaengu ja usaldusväärse moraalse toe ning saavad valida endale mentori.

Tegutseval ettevõtjal on osalemise peamisteks motiivideks võimalus rakendada oma teadmisi ja kogemusi, isiklik areng nõustamise valdkonnas, meeldiv ja arendav keskkond, kontaktvõrgustik ning mainimata ei saa jätta missioonitunnet. Mentorklubis osalevad tegutsevad ettevõtjad võiks olla kõik valmis olema mentorid vabatahtlikkuse alusel, mille eest tasu ei maksta.

Mentorprogramm toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kontakt:
Ivi Martens
Ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenduskeskus
Tel 53497303