Võru maakonna majanduskeskkond

Võru maakond on Eesti keskmine maakond - rahvaarvult on Eesti 7. ja pindalalt 8. maakond. Võru maakonnas on 5 omavalitsust. Maakonna administratiivne keskus on Võru linn. Võru maakonnas on üks omavalitsuslik linn (Võru), üks vallasisene linn (Antsla), 10 alevikku ja 566 küla. Võru linn asub Tallinnast 253 km, Jõhvist 201 km, Tartust 71 km ja Pärnust 192 km kaugusel. Maakonda läbib Eesti pikim Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee.

Elanikkonna demograafiline jaotus omavalitsuste kaupa (Rahvastikuregister 01.01.2023)

Omavalitsus lapsed 0-6 lapsed 7-18 tööealised 19-64 eakad 65-… Rahvaarv KOKKU
Antsla vald     251     525     2 554     999       4 329
Rõuge vald     273     561     3 145  1 274       5 253
Setomaa vald     186     308     1 971     732       3 197
Võru vald     689  1 455     6 354  2 197     10 695
Võru linn     877  1 449     6 403  2 803     11 532
KOKKU  2 276  4 298   20 427  8 005     35 006


Olulisemad majandussektorid (käibe põhjal)

2022. a käive
Puidu- ja paberi- ja mööblitööstus (16-17, 31) 423 478 269
Hulgi- ja jaekaubandus (45-47) 296 602 605
Põllumajandus, metsakasvatus, kalandus, toiduaine- ja jookide tööstus (01, 02, 03, 10, 11) 202 398 676
Teised valdkonnad 79 330 100
Ehitus (41-43) 79 281 926
Muu tööstus (18-30, 32,33) 73 920 378
Transport, logistika (49, 52, 53) 58 909 210
Hotellid, kuurortravi, restoranid (55, 56, 86, 93, 96) 19 431 777
Tekstiili-, rõiva-, naha tööstus (13-15) 7 581 656

 

Käibe- ja töötajate arvu muutused

 

Ettevõtluse statistika kohaliku omavalitsuse kaupa (Maksu- ja Tolliameti avaandmed)

Registreeritud töötute statistika


Andmeallikad: