EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike


Kagu- Eesti Kogemusklubi 2018

KAVA

28.- 29. märts “Juhtimise varjatud tahud ja nendega toimetulek”, Margus Alviste, organisatsioonikonsultant, treener, mentor

Toimumiskoht: Mooste Viinavabrik, Põlvamaa

raktiline koolitus aitab mõista väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtimisega seotud varjatud tahke ning leida seoseid nendega toimetulekuks. Analüüsida ennast nii juhi kui mentorina ning leida ideid enda võimekuse arendamiseks. Koolituse metoodika tugineb psühholoogia, juhtimis- ja kommunikatsiooniteaduste ning andragoogika uuematel seisukohtadel.

Teemad: peamised juhtimisvead ja mis neid tingib: loodusseadused ja sotsiaalsed printsiibid organisatsioonikäitumises; inimfaktoriga arvestamine (ratsionaalne vs irratsionaalne komponent; psüühikas toimuvad protsessid; alateadvus, algoritmide mõju, psüühika tsoonid jne); mõttemudelite ümberlülitamine; grupiprotsessidega arvestamine.

Margus Alviste on organisatsioonikonsultant ja treener, kes lisaks väga paljude ettevõtjate ja organisatsioonide koolitamisele on välja töötanud ka uusi õppemetoodikaid, esinenud paljudel konverentsidel ja avaldanud juhtimisalaseid artikleid. Margus on töötanud erinevate organisatsioonide ja üksikisikutega, töötanud erineva taseme juhtidega ja võtmeisikute mentorina ning viinud läbi täiendkoolitusi. Ta on pidevalt täiendanud end andragoogika ja psühhoteraapia vallas. Vabal ajal tegutseb Margus audioproduktsiooni vallas muusiku, laulukirjutaja, helirežissööri ja produtsendina ning sõjalise käsivõitluse abiinstruktorina.

16-17. mai, „Ärimudeli praktikum“,  Marko Rillo, juhtimiskonsultant, koolitaja

Toimumiskoht:  Kubija Hotell, Võrumaa

Koolitusel saab mängulises vormis mõtestada ümber kõige olulisemad aluspõhimõtted – mis on see, mil viisil Sa äri teed. Kuidas leida uusi ideid ja arengusuundi kiirete muutuste tuules?

Mõtleme ühiselt välja, kuidas teiste firmade näidete varal oma firma tegevusloogika ümber kujundada.

Väga sobilik on mängulisust majja tuua siis, kui on vaja uusi ideid genereerida ja eksperimenteerida, kui olemasolevad lahendused ei too enam päris neid tulemusi. Kui ettevõtte areng on pidurdunud ja tulemused on aastast-aastasse jäänud sarnasteks, siis on väga õige aeg astuda kogu olemasolevast natuke eemale, eksperimenteerida ja mängida erinevate tundmatutega ja selle tulemusena jõuda uute vastusteni.

Kui nüüd keegi juht ütleb, et minu töötajad peavad siin tõsist tööd tegema, siis selle nö tõsise töö võib ära teha ka robot, mis lubaks inimestel tegeleda millegi ägedama ja väärtuslikumaga, nt loomaks uusi ja veelgi edukamaid ärilahendusi.

Kui me asetame fookuse efektiivsusele ja tulemuste tagaajamisele, siis tegelikult paradoksaalsel moel võime hoopis ise enda edukust piirata. Seda peab endale ikka aeg-ajalt meelde tuletama.

 Marko Rillo on juhtimiskonsultant, koolitaja ja executive coach, kelle põhiteemadeks on strateegia, innovatsioon ja mängulisuse rakendamine juhtimises. ​Tal on kogemused konsultandina nii EY-st, KPMG-st kui ka PricewaterhouseCoopers-st. Täna töötab Marko nii iseseisva juhtimiseksperdi kui ka EBS-i õppejõuna. Ise nimetab ta ennast veel ‘paberitega legomängijaks’ ehk ta on Eesti esimene sertifitseeritud rühmaarutelude moderaator LEGO© SERIOUS PLAY© meetodil. Samuti tegutseb ta sertifitseeritud (ICF) executive coach’ina.

7-8.november, „Läbirääkimised“ , Georg Merilo , läbirääkimiste ekspert ja koolitaja

Toimumiskoht:  Pühajärve puhkekeskus , Valgamaa

Seminar saab olema väga praktiline, toimub reaalsete kaasuste lahendamine grupitöödes ja läbirääkimiste simulatsioon voorudes (kahe ja/või mitme poole vahel). Iga seminaril osaleja kogeb oma plusse, õpib vältima vigade tegemist ja nende tekke põhjuste mehhanisme. Osaleja oskab tulevikus fokusseeritumalt läbirääkimised ette valmistada, saab harjutada mõtlemise struktureeritust, omandada oskussõnavara, õppida välja tulema keerulistest olukordadest. Kõik osalejad saavad end proovile panna nii idee müüja kui ostjana, nii tugevama kui nõrgema poolena, nii läbirääkimiste juhi kui tiimiliikme rollides.

Georg Merilo on läbirääkimiste ekspert ja koolitaja (al 2002), kutseühingu Läbirääkijate Gild asutaja (2014), avaldanud erialaseid artikleid kõigis suuremates väljaannetes. Viimaste klientide seas on Eesti Advokatuur, Eesti Kultuurikorraldajate Liit, Eesti Kunstiakadeemia, Ericsson Eesti, ISS Eesti, Keskkonnaministeeriumi juhtkond, Krimelte, Oracle, Rocca al Mare Kool, TTÜ juhtkond, jt.

Korraldajad:
Diana Plakso, Põlvamaa Arenduskeskus, tel 527 5899, diana.plakso@polvamaa.ee
Ivi Martens, Võrumaa Arenduskeskus, tel 5349 7303, ivi.martens@vorumaa.ee
Ülle Vilo, Valgamaa Arenguagentuur, tel 510 3254, ylle.vilo@valgamaa.ee