Ettevõtlust reguleerivad seadused                                   info

 

Äriseadustik  https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012014

Käibemaksuseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/127032012014

Tulumaksuseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/129032012028

Sotsiaalmaksuseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/104022011006

Töölepingu seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/125052012026

Võlaõigusseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011021

Tsiviilseadustiku üldosa seadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/106122010012

Riigilõivuseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/129062012007

 

Muud kasulikud lingid

 

www.stat.ee Eesti Statistikaamet

www.eas.ee  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

www.arenduskeskused.ee maakondlike arenduskeskuste infovärav

www.emta.ee Eesti Maksu- ja Tolliamet

www.finance.ee vastused raamatupidamis- ja maksuküsimustele

www.kredex.ee Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus

www.krediidiinfo.ee krediidiinfo

www.maksumaksjad.ee maksualane info

mtr.mkm.ee majandustegevuse register

www.raamatupidaja.ee vastused raamatupidamisalastele küsimustele

www.riigiteataja.ee seadused

www.pria.ee Põllumajandusregistrite ja Informatsiooni Amet

www.kik.ee Keskkonnainvesteeringute Keskus

www.tootukassa.ee Eesti Töötukassa