Üle-eestiline ettevõtlusnädal  s.h Võru maakonnas toimub ajavahemikul 05-11.10.2020.a.

Info lisandub jooksvalt.