EL Regionaalarengu Fond_horisontaalne_vaike


Pakume TASUTA nõustamist järgmistes ekspordiga seotud valdkondades:

  • Ekspordiga alustamine ja välisturu-uuringud
  • Info EAS’i tugiprogrammidest ja nende tingimustest
  • Projektitaotluste ettevalmistamise nõustamine
  • Ettevõtte arendamisega ja rahvusvahelistumisega seotud põhiküsimused
  • Info vahendamine eraturukonsultantide kohta

Vaata täiendavat lisainformatsiooni:

Kasulikku informatsiooni eksportijatele

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on Eesti eksportööride toetamiseks rakendanud rea tegevusi. Alljärgnevalt  oleme välja toonud nende tegevuste lühitutvustuse, andmaks edasi olulisemat uute võimaluste kohta.

Eesti eksportööride andmebaas  www.tradewithestonia.com . võimaldab teha oma ettevõtte potentsiaalsetele välisostjatele nähtavaks ja edendada oma eksporti.

Eksportööride andmebaasis olemine ei maksa ettevõttele midagi. Ainus kulu on aeg oma ettevõtte profiili täitmiseks korrektses inglise keeles, info ajakohasena hoidmiseks ja läbi portaali tulnud koostööpakkumistele reageerimiseks. Portaalis on praegu 1500 Eesti ettevõtet. Välisriikidest tuleb portaali kaudu  keskmiselt 10-15 päringut kuus. Portaal võimaldab ka saabunud päringuid vaadata. Juhul, kui välisettevõte otsib EAS-i kaudu koostööpartnerit Eestist, soovitab EAS esimeses järjekorras neid ettevõtteid, kes on Eesti eksportööride andmebaasis.

Ekspordipartneri otsing

Ekspordipartneri otsing on iga ettevõtte vajadustest lähtuv konsultatsiooniteenus, mis lepitakse EASi ja ettevõtte vahel kokku. Teenuse tellinud ettevõttele koostatakse vastava turu kohta lühianalüüs (konkurents, standardid, hinnatasemed, barjäärid jne). Teenuse olulisem osa on eksportööri poolt ette antud profiilile vastavate potentsiaalsete klientide otsimine, nendes Eesti ettevõtte vastu huvi tekitamine ning vastastikuse huvi korral ärikohtumiste kokkuleppimine, vajadusel ka esmastel kohtumistel osalemine. Teenuse maksumus ettevõttele ühe turu kohta on 500 eurot (+km). Ekspordipartneri otsingu teenust pakuvad EASi ekspordinõunikud üheksal turul.

Vastuost-võimalus Eesti eksportööridele

Vastuostu eesmärk on uute ärikontaktide loomine. Vastuostupartner ehk müüja otsib ise või EASi abiga endale sobiva partneri Eestist ning EAS koordineerib vastavalt õigusaktidele tegevust Eesti ettevõtte ja müüja vahel. Huvitatutel tuleb asjaaamist alustada ankeedi täitmisest ja EAS-i kontaktisikule edastamisest. EAS edastab ankeedid kord kuus Prantsusmaa firmadele. Seni on prantsuse firmad soovinud kohtuda 10 %-ga ankeedi saatnutest ja üle vaadata ettevõtte ning tootmisprotsessid.  

Kontaktreisid aitamaks Eesti ettevõtjail leida välispartnereid ja saada isiklikult ülevaadet olukorrast sihtturgudel

Enne kontaktreisi toimub ettevalmistav seminar Eestis, järgneb seminar sihtriigis. Igale ettevõtjale valmistatakse ette 3 individuaalselt kohtumist potentsiaalse partneriga ning  külastada kaht ettevõtet sihtriigis.

Kontaktreisidele oodatakse neid ettevõtteid, kel on juba olemas eksporditav toode ja ekspordikogemus. Täpsem info siit

EAS-i poolt korraldatud ettevõtjate ühisekspositsioonid välismessidel

EAS hangib messiboksi kujunduse ja korraldab ettevõtjate sõidu messile.

Täpsem info ühisekspositsioonide kohta siit

Turu-uuringute andmebaasid

EAS-i kodulehel on lingid kümnete tasuta ja tasuliste turu-uuringu andmebaaside juurde. Osa neist uuringuist on kättesaadavad e-kanalite kaudu, mõnede lugemiseks tuleb aga ise EAS-i kohale minna.

Näiteks võimaldavad Busines Monitor ja Euromonitor saada trendide ülevaateid, MarketLine Info võimaldab vaadata, mis riigid ja milliseid tooteid ekspordivad-impordivad, seejuures otsingutes järjest täpsemaks minnes.

Portaalid  investinestonia.com ja tutvustaeestit.eas.ee on kasulikud neile ettevõtjaile, kellel on tarvis oma välispartnereile anda lühiülevaade Eesti majandus-ja investeerimiskeskkonnast või koostada esitlusmaterjalid enese tutvustamiseks välismaal. Portaalidest on võimalik valida enesele sobivaim, professionaalide kujundatud slaidipõhi ja kasutada seda oma esitluste koostamiseks, tasuta kasutada fotopanka, laadida alla mitmekesist teabematerjali jms.

www.investinestonia.com/

tutvustaeestit.eas.ee/