Pakume alustavale ettevõtjale TASUTA nõustamist järgnevates küsimustes:         image-INVESTMENT_1231                                                   

 • Ettevõtte alustamine. Sobivaima ettevõtlusvormi valik;
 • Ettevõtte elektrooniline asutamise nõustamine;
 • Äriidee hindamine;
 • Äriplaani ja finantsprognooside koostamise nõustamine;
 • Alustavale ettevõtjale suunatud toetusprogrammide alane nõustamine;
 • Maksud ja aruandlus ettevõttes;
 • Turundus ja müük ettevõttes;
 • Ettevõtte juhtimise alane nõustamine;
 • Personalijuhtimine, töölepingute sõlmimine;
 • Abi koostööpartnerite leidmisel.

Kõik klientide ärisaladused ja andmed, mis pole kättesaadavad avalikest allikatest, on meie juures kindlalt kaitstud.

Ettevõtluse valdkonnas jaguneb ettevõtjate nõustamine oma olemuselt kaheks:

 • BAASNÕUSTAMINE Baasnõustamise peamiseks eesmärgiks on kliendi infovajaduse rahuldamine. Nõustamise käigus leitakse vastused kliendi küsimustele kuid pikemat kliendisuhet sellest välja ei kasva.
 • ARENGUNÕUSTAMINE Alustava ettevõtja (kes on tegutsenud vähem kui 3 aastat) arengunõustamise  peamiseks eesmärgiks on kliendi arenguplaani koostamise ja elluviimise toetamine, mille tulemusena saavutab klient püstitatud eesmärgid ning realiseerib oma potentsiaali maksimaalselt. Arengunõustamise kaasabil saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja. Nõustamisel puudub ajaline piirang. Eeldatav nõustamise tulemus on see, et ettevõtja on võimeline aasta peale esmakontakti arenduskeskuse konsultandiga maksma vähemalt ühte täiendavat Eesti mediaanpalka võrreldes nõustamiseelse perioodiga.
 •  Pöördu julgesti meie ettevõtluskonsultantide poole:

Ivi Martens   – tel 5349 7303, e-post ivi.martens@vorumaa.ee

Aavo Hummal – tel 5309 1180,  e-post aavo.hummal@vorumaa.ee

Enne ettevõtlusega alustamist on oluline enda jaoks läbi mõelda ja analüüsida mitmed küsimused.

Peamised neist küsimustest on seotud isikliku motivatsiooni, isikuomaduste ning riskide ja vastutuse võtmisega.

Kasulik info: http://www.eas.ee/alustava-10-sammu/