Ettevõtlikele teadus lähemale: KEIK kutsub osalema toiduainete tootmise seminaril “Teadlaselt ettevõtjale, ettevõtjalt teadlasele”

Teadusasutuses tehakse hoogsalt uurimustöid selleks, et meil kasvatatavad viljad ja muud saadused oleksid maksimaalselt väärindatud, erilised ja maitsvad. Toidu- ja kõrvalsaaduste väärindamisega tegeldakse komplekselt, kuna teravdatud tähelepanu all on ka väärindamiseks vajaliku tehnoloogia arendamine, millega tegeleb selleks eraldi loodud õppetool. Tule, kuula lähemalt uute jätkusuutlike ja innovaatiliste toodete väljaarendamise võimalusi Eestis.

Uuri Maaülikooli koostöö valdkondi lähemalt:

Toidulabor https://bit.ly/2IIaN1p

Polli Aiandusuuringute Keskus http://polli.emu.ee/

VALORTECH

Väärtusahelapõhine Biomajandus https://www.emu.ee/teadus/vaartusahelapohine-biomajandus/

Võta seminarile kaasa küsimused ja ettepanekud!

Kohtumiseni Kagu Eesti InnovatsiooniKeskuses Räpina mnt 12 konverentsiruumis 3. korrusel.

Registreeru: https://keik1.typeform.com/to/GYbnPS
keik@keik.ee
Telefonil 6016160