AS Ettevõtlik Võrumaa moodustamine

2. juunil 2017 toimub kompetentsikeskuses TSENTER Võrumaa arendusorganisatsioonide ja erakondade esindajate koosolek, kus kaalutakse ettevõtluse arendamise konkreetseid võimalusi – mida saaks Võrumaal rakendada ning kuidas utsitada riiki ja omavalitsusi tegevusi ellu viima.

Ettevõtluse arendamise teema on Eestis üha kuumem ning oodatakse, et kohalikud omavalitsused võtaks selles senisest suurema rolli. Üsna segaseks on aga jäänud, kuidas kohalikult omavalitsused seda rolli tegelikult täita saaksid. Võrumaal on kogunenud erinevaid töögruppe kohaliku ettevõtluse edendamise strateegiate väljatöötamiseks. Ka Riigihalduse minister tundis hiljuti huvi, millised on konkreetsed takistused ja ettepanekud piirkondades ettevõtluse arendamisel. Võrumaa Arenguagentuur kogus need ettepanekud Võrumaa omavalitsustest, ettevõtetest ja arendusorganisatsioonidest kokku ning saatis ministrile ühise vastuse.

TSENTRI ja Võrumaa Arenguagentuuri töögrupp leiab, et kirjast üksi on vähe, tuleb konkreetselt kaaluda neid võimalusi, mida saaks Võrumaal rakendada ning utsitada riiki ja omavalitsusi tegevusi ellu viima. Üks asi on ministri kirja edasisel käigul silma peal hoida, teine asi on kohapeal vaadata, mis ära teha tuleb. On tähtis, et sügiseste valimiste valguses viiksid kõik Võrumaa erakondade ja valimisliitude esindajad ettevõtluse arendamise võtmevalikud, meetmed ja tegevused oma valimisprogrammidesse.

2. juunil on arendusorganisatsioonide ja erakondade esindajad kutsutud AS Ettevõtlik Võrumaa moodustamise koosolekule. Kokkusaamise eesmärgiks on, et uued loodavad omavalitsused võtaksid ettevõtluse arendamise oma tegevuse prioriteediks ja südameasjaks.

Tulisele arutelule pole ajakirjanikud kaasatud, küll on ajakirjanikud oodatud kella 16.00, et küsida, kas AS Ettevõtlik Võrumaa on võimalik ja kas poliitikud keskenduvad vastandumisele või ühise eesmärgi elluviimisele. “AS Ettevõtlik Võrumaa” moodustamine on sümboolne ning tähistab meie soovi tõsta omavalitsuste tegevuse keskmesse ettevõtted ning tagada, et tegevused hakkaksid tootma tulu ega jääks ainult arengukavadesse.

Lisainfo:
Kaido Mäesalu
arendusjuht
TSENTER Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus
tel 511 2021.
kaido@tsenter.ee

Taivo Tali
juhataja
SA Võrumaa Arenguagentuur
tel 5855 0202
taivo@vorumaa.ee