ETKA Andras Võru maakonna koordinaator tunnustas maakonna parimaid täiskasvanud õppijaid

Neljapäeva, 23. septembri õhtul tänas ja tunnustas ETKA Andras Võru maakonna koordinaator maakonna parimaid täiskasvanud õppijad, õppima ergutavaid õpitegusid, innustavaid koolitajaid ja õppimist toetavaid organisatsioone.

Võru maakonna 2021. aasta laureaadid on:
Aasta õppija- Olga Aništšenko
Aasta koolitaja- Riina Kütt
Aasta õpitegu- MTÜ Võluvõru projekt „Vanemaealiste tööhõivevõime suurendamine Võru- ja Põlva maakonnas“- Helle Kivi
Aasta õppijasõbralik tööandja- AS Rauameister

„Tänavapäeva kiiresti muutuvas maailmas peame me kõik uusi teadmisi omandama ning seejuures on oluline kolme osapoole tugi: õppija enda motivatsioon, pere toetus ja loomulikult tööandja soosiv suhtumine õppimisse. Hea meel on tõdeda, et meil on palju tublisid tegijaid ja tegusid ka täiskasvanuhariduses ning et jagub nende märkajaid. Ja nagu uuringudki näitavad, õnnelikud on need inimesed, kes elukestvalt õpivad!“ rõõmustab Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator Kertu Pehlak.

Maakonnas esitati kokku 19 kandidaati neljas kategoorias. Kandidaate tunnustamiseks said esitada kõik soovijad alates 26. aprillist kuni 30. maini 2021 Andrase kodulehel. Kokku sai kandidaate esitada 4 erinevas kategoorias. Pärast kandidaatide esitamist alustasid parimatest parimate väljaselgitamiseks tööd maakondlikud komisjonid, mille moodustas maakondliku täiskasvanuhariduse koordinaator kaasates oma maakonna täiskasvanuhariduse tugivõrgustiku liikmeid. Seejärel asus tööle üleriigiline komisjon, mille moodustab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (Andras) koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja  kuhu kuuluvad täiskasvanuharidusega seotud organisatsioonide esindajad ning teised osapooled (Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa, Eesti Vabaharidusliit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, EPALE jt).

Tunnustusüritus toimus Navi Seltsimajas. Meeleoluka muusikalise etteaste tegi Kirsika Kuusik kitarril ning Võru Tantsukeskuse Igavesti Noored tantsugrupp rütmilise tantsukavaga „Vaba õhtu“. Elukestvasse õppesse panustajaid tervitasid Võru maakonna omavalitsuste nimel Tiit Toots ning Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane. Tiit Toots arutles oma tervituses- inimene õpib kogu elu, et elukestev õppimine on tänapäeva inimese elus õnnestumiste ning eduelamuste võti. Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane, aga üteluse üle- mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegu tunnustatakse 8. oktoobril Kultuurikatlas Tallinnas. Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub 14. oktoobril koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

Täiskasvanuhariduse tunnustussündmus toimus tänu ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, SA Võrumaa Arenduskeskuse, Täiskasvanuhariduse maakondliku võrgustiku ning Navi Seltsimajaga.

Foto: Aasta õppija Olga Aništšenko, autor Merily Jakovets.

Lisainfo:
Kertu Pehlak
Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator
Telefon: +372 53 430 735
E- post: kertu.pehlak@gmail.com