ETKA Andras tähistas Võru maakonnas oma 30. sünnipäeva elukestva õppe puu istutamisega

Andrase 30. sünnipäeva tähistamiseks istutati reedel, 3. septembril maakonna keskusesse Võru linna Koreli oja kaldale kolm kaske. Puude istutamise eestvedajad Võru maakonnas on ETKA Andrase projektijuhid, Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaator ja Võru Linnavalitsus. Võrumaa täiskasvanuhariduse koordinaatori ning Võru Linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialisti koostöös otsiti sobivaimat kohta Võru linnas kui maakonna tõmbekeskuses ja Koreli oja äärsne oma väliõppeklassidega on esimeseks elukestva õppe puude istutamiseks parim paik. Koreli oja on üks atraktiivsemaid jalutus- ja ajaveetmispiirkondi Võru linnas. Koreli oja kallas on oma uuenduste ning planeeringuga muutnud linna tõmbekohaks ja kõik saavad lisaks Koreli oja dendropargile jälgida ka elukestva õppe puude kasvamist.

Peale kolme kase istutamist suunduti Võrumaa Muuseumisse, kus muuseumirahvas tutvustas näitust „Võru Õpetajate Seminar 100“. Sündmusega tähistatakse ühtlasi teadmistepäeva ning uue õppeaasta algust.

Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise jaoks kena traditsioon. 30. sünnipäeval istutavad Andrase liikmed, võrgustikud ja koostööpartnerid üle Eesti kõigis maakondades oma elukestva õppe puu, tähistamaks õppimist kogu elukaare vältel kui meie kestvuse hoidjat.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioonil Andras täitub tänavu kolmekümnes tegutsemisaasta. Aastate jooksul on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva õppe väärtustamise ja edendamisega. Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikkuse alusel tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele.

Foto autor: Kaisa Äärmaa

Lisainfo:
Kertu Pehlak
Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator
tel 5343 0735