EMSL kutsub vabaühendusi digivõimekust arendama

Alates sügisest hakkab EMSL korraldama veebseminari formaadis töötubasid, et vabaühendused digioskustes ehk e-oskustes pädevamaks saaksid ning liikmetele lisanduks kindlust uusi oskusi oma igapäevatöös ka rakendada. Septembrist veebruarini on plaanis korraldada kümme veebiseminari. Osalema on oodatud vabaühenduste liikmed üle Eesti ning töötubades osalemine on tasuta. 

Töötoad lindistatakse ning neist tekib digitaalne õppematerjal, mis jääb alles ühendustele edasiseks kasutamiseks ning edasi levitamiseks. Lisaks kantakse kõiki seminare üle interaktiivselt vebinarina ehk veebiseinarina, mis võimaldab reaalajas osaleda (ja enda jaoks olulisi küsimusi esitada) kõigil vabaühendustes töötavatel inimestel üle Eesti. Ka varasem IT-alane taust ei ole tarvilik – piisab elementaarsetest arvuti kasutamise oskustest ning valmisolekust ja huvist neid oskusi edasi arendada.

Nagu kevadel räägitud, on see hea võimalus teil kutsuda kokku maakonna ühinguid – eestvedaja ja kokkukutsuja võib olla ka mõni aktiivne ühendus. Kutsume EMSLi digivõimekuse töötubadest põgusalt rääkima ka järgmisele koosolekule, seega on see teie võimalus veidi mõtteid mõlgutada, kas ja mis tingimustel te sellist ühisvaatamist oma maakonnas tegema oleksite nõus/valmis ning millist abi te EMSLilt selle korraldamiseks vajaksite.

Loe digivõimekuse projektist lähemalt EMSLi kodulehelt http://heakodanik.ee/digivoimekus

Kontakt: Liia Ringo, tel 5665 9699, e-post liia@heakodanik.ee