Mahetoidu kogemustega tutvumine (2019)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu logo

Projekti nimi: Getting to know the organic food network

Periood: aprill – detsember 2019

Maksumus: toetus 5800 eurot, omafinantseering 40%

Taotleja ja partnerid: Taotlejaks on SA Võrumaa Arenduskeskus ja partneriteks Võru maakonna 5 kohalikku omavalitsust (Antsla, Rõuge, Setomaa, Võru vallad ja Võru linn).

Projekti lühikirjeldus ja eesmärk: tutvuda mahetoidu kogemuse ja võrgustiku tööga Taani „ The Copenhagen House of Food“ ja Rootsi „Food and Meals Organization in Växjö municipality“ näitel.

Tegevused: Ühine õppereis Taani ja Rootsi 16.-21. september 2019. Projekti kaudu toetatakse 8 ametniku õppereisi (5 esindajat maakonna omavalitsustest ja 3 esindajat maakonna arenduskeskusest).

Rahastaja: Põhjamaade Ministrite Nõukogu Põhja- ja Baltimaade mobiilsusprogramm avalikule sektorile (Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration )

Kokkuvõte: 16.-21. septembril 2019 käisid Võrumaa Arenduskeskuse ja maakonna kõikide valdade esindajad ühisel õppereisil Taanis ja Rootsis. Õppereisi eesmärgiks oli uurida toitlustuse korraldust ja mahetoidu kasutamist sealsetes koolides ja lasteaedades.

Kõige suurem erinevus, mida me õppereisil kõikides külastatud omavalitsustes (Kopenhaagen Taanis + Malmö, Växjö ja Landskröna Rootsis) nägime, oli asjaolu, et menüüplaneerimisega tegeleti mitme kooli või suisa terve omavalitsuse peale ühiselt. See tähendab, et menüüd on kokkadel vähemalt kuu aega ette teada, põhjalikud retseptid ees ning toitainesisaldused ja kalorid välja arvutatud – nii jääb kokale rohkem aega söögi valmistamisega tegeleda ning vähem tuleb arvuti taga istuda. Igas külastatud koolis kasutati korduvat menüüd – samad retseptid kordusid iga kuu või kahe tagant või kasutati hoopis hooajalist menüüd (sügismenüü, talvemenüü, kevadmenüü). Nii on lihtsam planeerida vajamineva toidu kogust (sest olemas on kogemus, kui palju toitu eelmine kord järgi jäi) ning seega ka rahakulu. Samuti on lapsed juba konkreetse roaga harjunud ning söövad korduvat toitu meelsamini kui täitsa uut. Tore oli näha, et kuigi retsept oli ees, said kokad enamasti oma töös siiski olla loomingulised – valida ise, missuguseid lisandeid (salateid, leiba vms) põhiroa kõrvale pakkuda ning kuidas rooga maitsestada. Ja salateid tehti igal pool tõesti palju – lõunasöögi juurde kuulus vähemalt 3-4 erinevat valikut, sageli rohkemgi. Mitmetes koolides küpsetati ka ise leiba. Kuna menüü on omavalitsuse kõikides lasteasutustes sama, oli kasutusele võetud ka ühtne hanke- ja tellimissüsteem. See tähendab, et kõikides koolides tellitakse ühtesid ja samu toorainegruppe, mis vähendab omakorda kokkade töövaeva, kuna nimekiri on väiksem ja valikute tegemine seega lihtsam ja konkreetsem.

Projektijuht: Aivar Nigol