Programm: NORDEN Mobiilsusprogramm

Projekti lõpp: mai 2022

Projekti nimi: Development of business environment and attracting investments

Application no. PA-GRO-1421

Projekti partnerid: Taotlejaks on SA Võrumaa Arenduskeskus ja partneriteks Võru maakonna 5 kohalikku omavalitsust (Antsla, Rõuge, Setomaa, Võru vallad ja Võru linn).

Projekti eelarve:

Kokku 10312.00 eurot

Toetatav osa 6187.00 omafinantseering 40%

Projekti eesmärk:

Korraldada õppereis Soome.

Õppereisi eesmärgiks on tutvuda parimate praktikate sh kuidas ettevõtluskeskkonda ja rohemajanduse arengut toetatakse kohalikul ja piirkondlikul tasandil, millised on ettevõtluse arengu tugisüsteemid, milliseid teenuseid ettevõtetele pakutakse, kuidas piirkonda turundatakse investoritele ning kuidas toimub uute investeeringute kaasamine.

Plaan on külastada järgmisi organisatsioone:

  • https://www.lut.fi/ (meie jaoks võiks olla põnev kuulata võimalustest, kuidas ülikool oma filiaalidega jõuab ka keskustest väljapoole);
  • https://www.greenreality.fi/network (rohetehnoloogiad ja roheenergeetika, lisaks valmis neil linnas just hiljuti biogaasijaam, mis toodab energiat veepuhastusjaama jääkidest);
  • Metallin johtavat ratkaisut | Metalreality Network (metalliettevõtete klaster, meie jaoks põnev vaadata, kuidas soomlased klastreid ehitavad ja juhivad).

Reisi esimeseks külastuseks on Lappeenranta Linnavalitsus, kus tehakse üldine sissejuhatus, kuidas ettevõtlusarengut Lappeenranta piirkonnas toetatakse. Toimub arutelu ja mõtete vahetus.

Projekti tulemusel toimus 18.-21. 04.2022 õppereis Lappeenranta piirkonda, et tutvuda sealse strateegilise suunavalikuga. Ligi 15 aastat tagasi valisid Lappeenranta linn, Lappeenranta piirkond, sealsed elanikud, ülikool, rakenduslik kõrgkool ja ettevõtjad strateegiliseks suunaks keskkonnahoiu – fookust toetava katusbrändi nimi on Lappeenranta Greenreality

Kontakt: arendusnõunik Aivar Nigol