Eile toimus Võru maakonnas Eestis ainulaadse kogu avakohtumine 

Koduomanike kogu esimene kohtumine toimus teisipäeval, 20. juunil Võru Kandles. See on Eestis ainulaadne, koondades peamiselt renoveerimisest huvitatud korteriühistuid. 

Koduomanike kogu esimene kohtumine toimus teisipäeval, 20. juunil Võru Kandles. See on Eestis ainulaadne, koondades peamiselt renoveerimisest huvitatud korteriühistuid. 

“Võru maakonna omavalitsustes on 64% hoonetest ehitatud enne 1980. aastat ning enamik neist vajavad värskendamist ja energiatõhusamaks muutmist” ütles kogu eestvedaja ning Võrumaa Arenduskeskuse projektijuht Siim Meeliste. Samuti on tema sõnul pikaajalisteks riiklikeks eesmärkideks aidata kaasa energiatarbimise vähendamisele. Aastaks 2050 soovitakse saada üle-eestilise rekonstrueerimisega “ring peale”.

Kohal oli ligi 30 huvilist. Projektijuht Siim Meeliste tutvustas kohaletulnutele Võrumaa eramute ja kortermajade renoveerimise vajadusi ning statistilisi näitajaid. Veebi teel oldi otseühenduses Lappeenranta linnaga, kus projekti insener Matti Pylkkö jagas Soome kogemust korterelamute baasil loodud koduomanike kogu osas, mida seal foorumiks nimetatakse. 

Hulgaliselt küsimusi kerkis esile EASi ja KredExi ühendasutuse partnersuhete halduri Jana Toome esitluse ajal. Küsimused olid seotud näiteks erinevate hangete läbiviimisega KredExi täisrenoveerimise toetuse taotlemise korral. Ka kohale tulnud korteriühistute liikmete endi vahel tekkis elav arutelu, kas kõik korteriomanikud on võimelised ühistu poolt rekonstrueerimise tarbeks pangalaenu võttes seda stabiilselt tagasi maksma. 

Probleemina nimetati tehniliste konsultantide puudus, seda eelkõige Võrumaal, kus konsultandid on juba liigselt hõivatud ja ei suuda uusi huvilisi korteriühistute näol teenindada. Toodi välja, et praegu pole toetusmeedet mis aitaks korteriühistul osaliselt hoonet renoveerida, et näiteks lekkiv katus välja vahetada. 

Kohapeal viidi läbi ka küsitlus, et saada paremat ülevaadet renoveerimise oluliste takistuste kohta maakonnas. Hilisem küsitluse analüüs aitab suunata arenduskeskuse rahvusvahelise Interreg koostööprojekti RenoWave tegevusi ja ressursse kitsaskohtadega tegelemiseks. Projekti eesmärk on toetada Läänemere piirkonna riikides korterelamute renoveerimise protsessi, pakkudes selleks kontseptsioone, tööriistu ja mudeleid. Kõigil on siiski veel võimalik oma arvamust avaldada veebiaadressil https://bit.ly/KoduomanikeKysitlus

Järgmine Koduomanike kogu kokkusaamine planeeriti sügisesse, tõenäoliselt toimub septembrikuus. Kõik huvilised saavad jooksvalt Koduomanike kogu tegemistega (renoveerimistoetused, infopäevad, kogemuste vahetamine ja muu koduga seotud oluline info) kursis olla läbi käivitatava meililisti, selleks tuleb oma liitumise soovist teada anda eelnimetatud küsitluses https://bit.ly/KoduomanikeKysitlus 

Foto: Jaanus Mark