Ei ole üksi ükski maa: olukorrast Võrumaal

Ajakirjanduses annavad erinevad ettevõtted teada, kui rängalt neile on COVID-19 pandeemia mõjunud. Võrumaal õnneks majutus- ja toitlustussektoris käibega väga muret ei ole. Seda väga lihtsal põhjusel, meil lihtsalt ei olegi enam käivet ja tühistatud on peaaegu kõik broneeringud. Samas on kulud enam-vähem endised: elekter, vesi, küte, tööjõukulud, hoolduskulud, investeeringutega kaasnenud laenumaksed jne. Võrumaa on Saaremaa kõrval olnud koroonast kõige enam räsida saanud maakond (suhtarvuna elanike arvu).

Oleme kuulnud, et nüüd tahab aga riik jätta Võrumaa üksi. EAS-i kavandatava turismiettevõtjatele suunatud meetmega planeeritakse jätta Võrumaale eelis andmata, kuigi mõnele teisele maakonnale planeeritakse selline võimalus anda. See on meile täiesti mõistetamatu ja arusaamatu ning tundub, et EAS-i turismile suunatud meetmega soovitakse lahendada teatud piirkondades hoopis teisi probleeme, millel ei ole turismindusega mingit otsest seost. Võrumaa turismisektor on saanud samaväärselt kannatada, lisaks oleme olnud keerulises olukorras näiteks eelmise aasta lõpus, kus suur osa Võrumaast oli ilma elektrita, mis samuti mõjutas ettevõtlust aga riik abikätt pakkuma ei tulnud.

Oleme ülimalt pettunud, et riik plaanib jätta Võrumaa põhjendamatult raskesse olukorda ning Võrumaa turismisektor võib seetõttu hääbuda väga pikaks ajaks. Loodame, et seda siiski ei juhtu. Samuti on arusaamatu, miks ei ole kaasatud huvigruppe nii oluliselt meie tegevust mõjutavate küsimuste lahendamisse.

Meil on kriisiolukorraks ka mõned lisaettepanekud, mis aitaksid ehk turismisektorit täbarast olukorrast välja tulla:

  1.  Juba praegusel hetkel on mitmed majutus- ja toitlustusasutused lõpetanud oma tegevuse ja tõenäoliselt oma jõududega enam äritegevust jätkata ei suuda. Kaaluda võiks, et Riigi Kinnisvara AS hakkaks ostma pankrotistunud ettevõtjate vara, et neid siis võimalusel tagasi rentida ja headel aegadel tagasi müüa või oksjoni korras realiseerida. Või siis kaaluda soodsama laenu võimaldamist. Hetkel pakutav KredEx´i laen ja käendus ei ole meie sektoris abiks, kuna 1% lisaintressi lisaks panga poolt nõutavale intressile on selgelt liiga kõrge ja maaturismi sektoris ei ole sellised kasumimarginaale kunagi olnud ega hakka olema, et selliseid intresse tasuda.
  2. Vaja oleks lisa maksusoodustusi majutusasutustele. See võiks olla õlekõrs, mis aitaks ja annaks meile lootust ja tahtmist tulevikus jätkata.
    Ettepanek on kaheks aastaks alandada majutusasutuste käibemaksu 0 %-ni või nii kaua, kuni on taastunud kriisieelne olukord.
  3. Eelista Eestimaist – riik võiks kutsuda üles sööma ja ööbima väljaspool kodu ning avastama Eestimaad. Samuti tuleks juba nüüd hakata mõtlema, kuidas oleks võimalik välisturiste siia ruttu pärast piiride avanemist meelitada.
  4. Palgatoetus – olematu käibega ettevõttel on kohustus maksta töötajale 150 eurot ka lisakohustus. Siiski hoolime oma inimestest ja oleme nõus seda kohustust kandma, kuid ärge sundige meid toetust tagasi maksma, kui äritegevus kahe või kolme kuu pärast ei taastu. Kui ei ole kliente, siis ei ole meil võimalik ka töölepingut kõigi töötajatega jätkata. Sellise möönduse võiks teha justnimelt majutus- ja toitlustussektoris, mida kriis on kõige rohkem tabanud. Samuti soovitaksime kaaluda turismisektorile sarnase tööhõive meetme pikendamist, kuna vaid kahe kuuga meie sektoris käibe taastumist ei ole oodata.

Loodame, et riik ei jäta Võrumaad üksi ja meie häält võetakse kuulda….

Võrumaa Turismiliit MTÜ
Alar Hõim, juhatuse esimees
+372 502 6517