Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse teabepäev Võrus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse teabepäev Märka ebavõrdsust!

8. oktoobril Võrus, Kubija hotell konverentsisaalis

10.30-11.00 Osalejate registreerimine ja tervituskohv

11.00-12.00 Sooliselt tasakaalus ühiskond – õiguslik taust, kuhu me tahame jõuda ja kus me täna asume. Ülevaade huvitavamatest kaasustest.

12.00-12.45 Kuidas kinnistunud mõttemallid mõjutavad meie otsuseid ja valikuid?

12.45-13.00 Kohvipaus – võimalus mõtete vahetamiseks ja heade ideede genereerimiseks

13.00-13.20 Kuidas järgida meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid oma tegevuses- praktilisi juhiseid MTÜ-dele, Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine

13.20-14.00 Soolise võrdõiguslikkuse eestkostevõrgustiku tegevussuundade ja koostööpõhimõtete tutvustus ja ühine arutelu, Reet Laja, ENUT juhatuse esinaine

14.00-14.20 MTÜ Võrumaa Naiste Ühenduse (VNÜ) ülevaade, tegevusplaanid, Ene Kerge, VNÜ juhatuse liige

Info ja registreerimine Tel 78 68 367, 5299 550

Teabepäev toimub projekti „Jätkusuutlik kodanikuühiskond on sooliselt tasakaalus ühiskond” raames. Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital