Eesti-Läti programm ootab häid ideid uude taotlusvooru

Teise taotlusvooru saab esitada ideid neljal teemal: pärandil põhinev turismitoote arendus, keskkonnateadlikkus, ühised algatused veeressursi paremaks haldamiseks ja tööjõu piiriülene liikumine.

Nende teemade raames on plaanis Euroopa Regionaalarengu Fondi toel projekte rahastada kokku 5 miljoni euroga. Partneritena on oodatud organisatsioonid ja asutused Lõuna- ja Lääne-Eestist ning Vidzeme, Pierīga, Riia ja Kurzeme piirkonnast. Ideede esitamise tähtaeg on 12. mai 2017 kell 17:00.

Teise vooru tulemusena soovitakse näha vähemalt kahe turismitoote arendamist, kolme keskkonnateadlikkuse kampaaniat ning kahte algatust veeressursi haldamiseks. Samuti on oodatud uued teenused piiriülese töö otsijatele ja pakkujatele.

Lisainfo taotlemise kohta: www.estlat.eu
Kontakt: https://estlat.eu/en/contacts