Eesti IX Omavalitsuspäev toimub Võrus

Eesti Vabariigi 106. aastapäeva eel toimus Riigikogus kohtumine omavalitsustega teemal “Omavalitsuspäevad 2024 ja ideed Riigikogus.”

Eesti Vabariigi 106. aastapäeva eel toimus Riigikogus kohtumine omavalitsustega teemal “Omavalitsuspäevad 2024 ja ideed Riigikogus.” Võru maakonnale oli kohtumine oluline, sest Eesti IX omavalitsuspäev toimub 2024. aastal Võrus.

Kohtumisel osalejatele ütlesid avasõnad Riigikogu esimene aseesimees Toomas Kivimägi, regionaalminister Madis Kallas,  Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees, rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk jt. Arutelu suuremateks plokkideks olid Eesti IX Omavalitsuspäev Võrus ja Harjumaa IV Omavalitsuspäev Kiili vallas. Mõlema sündmuse puhul olid ettekanded omavalitsuspäeva ideest, strateegiast ja korraldusest. Mõlema teema puhul toimusid ka paneeldiskussioonid.

MTÜ Polis president ja Tallinna Ülikooli õppejõud Sulev Lääne märkis, et juba üle kümne aasta jätkatakse traditsiooni, tähistades ühiselt Riigikogus  Eesti riigi sünnipäeva – seekord keskendudes 2024. aasta omavalitsuspäevade ideedele. Märgiline on seejuures, et arvestades Tartu kui Euroopa kultuuripealinnaga tehtavat koostööd, on ka Võrus toimuva Eesti IX Omavalitsuspäev teemaks “Kultuuriline eripära on piirkondliku elujõu allikas”.  

Lääne jätkas, et Kiili vald, koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Tallinna ja teiste maakonna valdade ning linnadega, Tallinna Ülikooli ja partneritega on Harjumaa IV Omavalitsuspäeva teemaks valinud “Liikuvuse väljakutsed muutuva asustuse tingimustes”. Arvestades väljakutseid ühistranspordi, infrastruktuuri ja laiemalt liikuvuse valdkonnas, on teema valik igati aktuaalne. Lääne rõhutas,  et kollokviumil vaatamegi kuidas riigi, kohalike omavalitsuste, ülikoolide ning teiste partneritega omavalitsuspäevi ühiselt paremini sisustada ning efektiivsemalt koostööd korraldada.

Käib 2024. aasta omavalitsuspäevade ettevalmistus

Eesti IX omavalitsuspäeva (OVP 2024) ning Harjumaa IV omavalitsuspäeva (HOP 2024) ettevalmistus kulgeb edukalt. Juba on hakatud ette valmistama töötubasid, kavas on koostada asjakohane deklaratsioon ning järgida teisi juba kujunenud traditsioone. Samas on ka mitmeid uusi ideid. Arusaadavalt ootavad nii senised ideed kui ka jätkutegevused ühist läbivaatamist.

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul on Võru unikaalne kultuuri keskkond. Siin on setod, võrokesed ja teised. „Püüdsime leida teema, mis meid kõiki seob. Võiksime ka rääkida rahandusest või haridusest, selle viimasega on meil muide kõik korras, aga kultuur on just see, mis oluline“, ütles Kõva. „Korraldusega oleme graafikust ees. Me oleme eripärases kultuuriruumis, seetõttu töötame välja ka vastava programmi. Koos Tartuga on Võrumaa ka ju Euroopa kultuuripealinn, nõnda, et omavalitsuspäeva teema on lausa kümnesse“, lõpetas Võru linnapea.

Foto: MTÜ Polis veebileht

Tallinna Ülikooli teadusprorektor Katrin Niglas usub, et selle aasta Eesti omavalitsuspäeva ja Harjumaa omavalitsuspäeva temaatikad peaksid meid kõiki kõnetama ning haakuvad laiemalt vaadates sügavuti: meie omakultuuri erinäolisus on motiiviks, mis kutsub inimesi oma kodukohast kaugemale uudistama minema, samas liikuvusega seotud väljakutsete lahendamine aitab oluliselt kaasa eri piirkondade arengule ja seeläbi ka kohalike kultuuritraditsioonide alahoidmisele. Mul on hea meel, et omavalitsuspäevad on kujunenud tõhusaks koostööformaadiks, kus ühiskonna ees seisvatele sõlmkohtadele parimaid lahendusi otsitakse.

Foto: MTÜ Polis veebileht

Omavalitsuspäeva eesmärk on omavalitsuste poolt ühiskonnas täidetava rolli teadvustamine ja selgitamine. Omavalitsuspäeva raames analüüsitakse olulisemaid väljakutseid nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tegevuses ning püütakse ühiselt leida optimaalseid lahendusteid. Mõlemal omavalitsuspäeval võetakse vastu deklaratsioonid, mis edastatakse Riigikogule, Vabariigi valitsusele ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

Seekordne kohtumine Riigikogus oli pühendatud Eesti Vabariigi 106. aastapäevale.

Sündmuse fotogalerii on leitav SIIT.