EAS tutvustab ettevõtjatele mõeldud kriisimeetmete paketti 29. aprillil

Valitsus otsustas kiita heaks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi poolt välja töötatud kriisimeetmete paketi, mis on suunatud kriisist kannatada saanud turismisektori ettevõtjate ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamisele kogusummas 35 miljonit eurot.  Kriisimeetmete paketi eesmärk on leevendada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevaid majanduslikke raskusi ning tõsta ettevõtjate võimekust kriisist kiiremini väljuda. Valitsuse otsusele järgneb toetusmeetme määruste jõustamine Riigi Teatajas, mistõttu avatakse meetmed järgmisel nädalal.

COVID-19 mõjude leevendamise toetus mikro- ja väikeettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele
Toetusmeetme rahaline maht on 10 mln eurot ning toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, mis aitaks mikro- ja väikeettevõtjatel tagada oma jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel ka pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.
Toetuse suurus on 3000 ja 5000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest kriisiajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte ja Ida-Virumaa ettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused kõigile ettevõtetele on samad.

COVID-19 kahjude vähendamise toetus turismisektorile

Toetusmeetme rahaline maht on 25 mln eurot ning see on suunatud majutus-, toitlustus– ja reisiettevõtjatele, turismiatraktsioonidele ning turismiteenuste pakkujatele. Toetuse suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja riigile tasutud tööjõumaksudest. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid kriisiga toimetulekuks, kriisi üleelamiseks ning kriisist kiiremaks väljumiseks niipea kui nõudlus hakkab taastuma.
Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte turismiettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused on kõigile ettevõtetele samad.
Kui ettevõte kuulub rohkem kui ühe eelnimetatud sihtrühma hulka, tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne.

Täpsemalt saab toetusmeetmete kohta lugeda siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/

Toetusmeetmete tingimuste kohta teeb EAS veebiseminarid kõigile huvitatutele 29. aprillil nii eesti kui vene keeles:

Eesti keeles
9:30-10:30 mikro-ja väikeettevõtete toetused
12:30-13:30 turismisektori toetused
Veebiseminaridele saab registreeruda siin: https://www.eas.ee/sundmused/ (eesti keeles)

Vene keeles
11:00-12:00 mikro-ja väikeettevõtete toetused
15:30-16:30 turismisektori toetused
Veebiseminaridele saab registreeruda siin: https://www.eas.ee/ (vene keeles)