EAS-i messi- ja ühisturunduse toetuse saamine on ettevõtjatele nüüd soodsam

12. aprillil jõustusid muudatused ettevõtjate ühisturunduse ja välismessitoetuse tingimustes. Laienes taotlejate ring, lisandus toetatavaid tegevusi, lihtsustusid taotluste hindamise kriteeriumid ning suurenes toetussumma.