EAS avab toetustevooru rahvusvaheliste konverentside ja ürituste korraldamiseks ning turundamiseks

EAS avab toetustevooru rahvusvaheliste konverentside ja ürituste korraldamiseks ning turundamiseks!

23. juulist kuni 24. septembrini saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) taotleda toetusi rahvusvaheliste konverentside ja kultuuri- ning spordiürituste läbiviimiseks Eestis. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine. Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Vooru eelarve on 1 000 000 eurot, millega toetatakse rahvusvaheliste konverentside ja kultuuriürituste kavandamist ja läbiviimist ning turundustegevust välisriikides. Rahvusvahelist meediakajastust saavad kultuurisündmused ja konverentsiturism annavad hea võimaluse Eesti tuntuse ja maine tõstmiseks.

„Sellesse meetmesse ootame mitmepäevaseid publikule suunatud tervikliku programmiga konverentse ja üritusi, mis on huvipakkuvad ka väliskülastajatele. Atraktiivse ürituse korraldamisega toetame majutusettevõtete täituvust ning turismiga seotud ettevõtete käivet. Oluline on ka kaasa aidata just hooajavälisele majutuskohtade täituvusele,” kommenteeris EASi turismiarenduskeskuse tootearendusdirektor Monica Hankov.

Tegemist on kolmanda rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise vooruga. Kahe varasema vooru raames on meetmest toetatud 47 rahvusvahelist üritust ja konverentsi. Lõppenud 32 projekti käigus on väliskülastajad ööbinud Eestis kokku 143 107 korral, kõige rohkem on ööbimisi kaasa toonud suured spordiüritused.

„Rahvusvaheliste ürituste mõju erinevate regioonide majandusele on välja toonud ka Kultuuriministeeriumi tellimusel Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatud uurimistöö, mille kohaselt kasvas Eestit külastavate turistide arv ürituse nädalal 46%-s ettevõtetes, suurendades müügitulu 42%-s ja kasumit 35%-s vastanud ettevõtetes ja asutustes,” põhjendas Hankov meetme olulisust turismisektorile.

Toetust saavad taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik. Toetuse minimaalne suurus on 19 000 eurot ja maksimaalne suurus 64 000 eurot ühe kultuuriürituse kohta ning 15 000 – 32 000 eurot ühe konverentsi kohta. Nõutav omafinantseering on vähemalt 30% toetatavatest kuludest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24.09.2012 ning taotlused tuleb esitada EASi. Enne taotluse esitamist on soovitatav tulla EASi eelnõustamisele. Samuti on võimalik osaleda infopäevadel, 25.07 Tartus ja 26.07 Tallinnas, kus selgitame toetusmeetme eesmärke ja sisu ning anname nõu, kuidas taotlust koostada.

Rohkem infot meetme kohta ning meedet tutvustavate infopäevade kohta leiab aadressilt: http://www.eas.ee/konverentsid.