DiscoverEU: 18aastased noored saavad taotleda reisipassi Euroopa avastamiseks

Euroopa Komisjon kuulutab avatuks teise DiscoverEU taotlusvooru. Tänasest kuni teisipäeva, 11. detsembri kella 13-ni saavad 18aastased noored taotleda reisipassi, mis annab järgmiseks suveks võimaluse avastada Euroopat.

Esimene taotlusvoor oli edukas ning võimaldas 15 000 noorel reisida mööda Euroopat 2018. aasta juulist oktoobrini. Paljud neist noortest osalesid üritustel, mis leidsid aset Euroopa kultuuripärandiaasta raames.

ELi hariduse, noorte, kultuuri ja spordi eest vastutav volinik Tibor Navracsics ütles: „On suur rõõm näha, et noored on haaranud kinni uuest võimalusest avastada Euroopa eri kultuure ja traditsioone, tunda, mida tähendab Euroopa mitmekesisus, ja leida sõpru, keda nad muidu ei kohtaks. Esimene taotlusvoor on näidanud, et reisides saavad noored juurde enesekindlust ning omandavad uusi oskusi, näiteks õpivad nad võtma initsiatiivi ja rääkima võõrkeeles. DiscoverEU algatus pakub enamat kui reisimine, see on õpe kogu eluks.“

Kes saavad taotlusvoorus osaleda ja kuidas?

Selles taotlusvoorus võivad osaleda kõik ELi kodanikud, kes on sündinud ajavahemikus 1. jaanuar 2000 kuni 31. detsember 2000.

Osalemisest huvitatud võivad esitada taotluse Euroopa noorteportaali kaudu, neil tuleb end registreerida ja oma reisiplaane tutvustada. Välja jagatakse 12 000 reisipassi. Valik taotlejate hulgast tehakse valikvastustega viktoriini viie küsimuse põhjal. Küsimused on seotud Euroopa kultuuri ja mitmekesisusega, noortele suunatud ELi algatustega ning Euroopa Parlamendi eesseisvate valimistega, on ka üks lisaküsimus teise vooruga seotud teemal.

Reisipassi saajal avaneb võimalus reisida ajavahemikus 15. aprillist kuni 31. oktoobrini 2019 ühe kuni 30 päeva jooksul.

Komisjon soovitab seekordses taotlusvoorus osaleda ka erivajadustega või sotsiaalprobleemidega noortel. Erivajadustega noortele jagab komisjon teavet ja soovitusi ning katab kõik vajaliku eriabi kulud (nt puudega isiku saatja kulu, nägemispuudega isiku juhtkoera kulu jne).

Reisida võib üksi või kuni viiest inimesest koosnevas grupis (18aastased). Peamiselt reisitakse rongiga. Et liituda saaks noored kogu kontinendilt, pakub algatus võimalust kasutada ka alternatiivseid transpordivahendeid, näiteks busse või praame, vajaduse korral on erandjuhtudel lubatud reisida ka lennukiga. Sellega antakse võimalus ka neile noortele, kes elavad ELi äärepoolseimates piirkondades või saartel.

Igale liikmesriigile on eraldatud reisipasse tema rahvaarvu osakaalu järgi Euroopa Liidu kogurahvastikus. Eestist on võimalik reisipass saada 36 noorel.

Taust 

12 miljoni euro suuruse eelarvega DiscoverEU sai alguse 2018. aasta juunis. Tänu sellele on seni saanud võimaluse Euroopas reisimiseks üle 15 000 noore. Eesmärk on luua noortele veel võimalusi tutvuda Euroopa rikkaliku kultuuripärandiga, kohtuda uute inimestega, õppida teistest kultuuridest ja kogeda, mis tähendab olla eurooplane.

Osalejate tagasiside on olnud positiivne. Paljude jaoks oli see esmakordne võimalus reisida ilma ema-isa või mõne muu saatva täiskasvanuta ning enamik märkis, et nad on nüüd iseseisvamad. Noored ütlesid ka, et DiscoverEU on aidanud neil teisi kultuure paremini mõista ja Euroopa ajaloost paremini aru saada. Nad tunnevad, et ka nende võõrkeeleoskus on paranenud. Kaks kolmandikku osalejatest ütles, et ilma DiscoverEU vahenditeta ei oleks nad saanud endale reisipasse osta.

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku eraldada algatusele ELi järgmisest pikaajalisest eelarvest (2021–2027) uue Erasmus programmi raames 700 miljonit eurot. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu selle ettepaneku heaks kiidavad, siis saab aastatel 2021–2027 reisivõimaluse veel 1,5 miljonit 18aastast noort. 

Lisateave

Vaata veebisaiti Euroopa Noorteportaal, European Youth Facebookis ja European Youth Twitteris.

DiscoverEU teise taotlusvooru küsimused ja vastused (inglise keeles)

Euroopa Komisjoni esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Tel: 626 4400, 51 85 427