Digioskuste päev eakatele aitas kaasa digilõhe vähendamisele

Europe Direct Võru/Lõuna-Eesti korraldas eelmisel neljapäeval koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskuse (VKHK) ja Võru Pensionäride Päevakeskusega Digioskuste päeva eakatele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT-eriala õppurid õpetasid eakatele, kuidas oma isikliku nutivahendiga paremaks sõbraks saada. Tegemist oli individuaalõppega – iga õppur sai endale kaks noort abilist. Koolitus toimus kahes grupis, mõlemas osales üheksa eakat, kes said kolme tunni jooksul vastuseid just nendele küsimustele, mis neid huvitasid.  

Eakad on digiseadmete kasutamises rohkem iseõppijad ja katsetajad ning väga paljud ei julge proovidagi. Õppijate tagasiside juhendajatele ja kogu päevale oli väga positiivne ning soovitakse, et selliseid võimalusi oleks rohkem.

Juhtivõpetaja Indrek Saare sõnul olid õpetaja rollis IT 1. kursuse õppurid, kes on pool aastat eriala õppinud. “See oli neile hea proovikivi, et kas neile meeldib võõrastega suhelda ja kas saavad õpitut rakendada. Kogemus aitas mõista, mis see IT on ja kui lai see tööpõld on”, ütles Indrek Saar.

Kui rääkida lõhedest Eesti ühiskonnas, siis digilõhe on üks sügavamaid –  luues ebavõrdust ühiskonnas nende jaoks, kes digiteenuseid kasutada ei oska. Olgu selleks siis ligipääsetavus infole või soodsamad teenused. Pensionäridel, kes e-arveldamist ei kasuta, tuleb iga Omniva kontoris tehtud ülekande eest tasuda märkimisväärne teenustasu – 5.50.  Samuti pole eakad sageli kursis digimaailma ohtudega ning pole harvad juhtumid, kui kelmid on eakate vähest digiteadlikkust oma huvides ära kasutanud.

2023 on Euroopa Liidus Oskuste aasta, mille üks eesmärke on elanikkonna paremad digioskused.

Lisainfo: Astrid Org, Europe Direct Võru/Lõuna-Eesti, astrid.org@vorumaa.ee