„Central Baltic Programm” infopäev 13. mail Tartus

Lugupeetud omavalitsused, MTÜd, ettevõtjad, huvilised,

Euroopa Liidu programmi „Central Baltic Programm” sekretariaat korraldab 13. mail 2009 algusega kell 11.00 Tartu Keskkonnaameti saalis (Aleksandri 14) konsultatsiooni/infopäeva programmi kohta.

Central Baltic Interreg IVA Programm 2007-2013 on uus EL piiriülese koostöö programm, mis hõlmab Eestit, Soomet (k.a Ahvenamaa), Lätit ja Rootsit.

Kuni aastani 2013 jagatakse programmist ligikaudu 100 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, et läbi erinevate piiriüleste koostööprojektide arendada Kesk-Läänemere piirkonda. Toetust taotlevad projektid peavad temaatiliselt sobima ühte allolevast kolmest prioriteedist ning minimaalne partnerlus peab hõlmama vähemalt kahte partnerit vähemalt kahest programmis osalevast riigist. Eesti partnereid toetatakse 85% abikõlbulike kulutuste ulatuses.

Programm jaguneb kolmeks:

  1. Central Baltic (hõlmab kõiki programmis osalevaid riike);
  2. Lõuna-Soome-Eesti allprogramm NB! Siit saavad toetust taotleda ka Eestis asuvad eraettevõtted!
  3. Saarte ja saarestiku allprogramm (hõlmab programmi territooriumil asuvaid saarestikke ja saari)

Abikõlbulikud projektid tegelevad järgmiste temaatikatega:

  1. Ohutu ja tervislik keskkond;
  2. Majanduslikult konkurentsivõimeline ja innovatiivne piirkond;
  3. Atraktiivne ja dünaamiline ühiskond

Programmi esimene taotlusvoor suleti 2008. aasta lõpus ning

rahastamisotsuse said 19 projekti 17 miljoni euro väärtuses. Teine taotlusvoor avanes 9. märtsil ning suletakse 15. aprillil, kolmas voor on ette nähtud 15. septembrist 15. oktoobrini.

Lisainfot programmi kohta leiate aadressil www.centralbaltic.eu või Liina Tuulikult (liina.tuulik@centralbaltic.eu)

Registreerimine: Siim Ausmees, SA Tartu Ärinõuandla arenduskonsultant; e-post: siim.ausmees@tartu.bas.ee