Brexiti mõju: avaliku arvamuse uuring näitab suuremat toetust Euroopa Liitu kuulumisele kui eales varem

Septembris läbi viidud Eurobaromeetri uuringu tulemused näitavad, et toetus Euroopa Liitu kuulumisele on kõrgem kui eales varem. Eestis toetab ELi liikmelisust 74%, Euroopa Liidus keskmiselt 62% kodanikest, mis on viimase 25 aasta rekord.

Seda, et Eesti on Euroopa Liitu kuulumisest kasu saanud, arvab 88% eestlastest. ELis keskmiselt leiab 68%, et nende riik on liikmelisusest võitnud. See on kõrgeim toetusmäär, mida on mõõdetud alates 1983. aastast. Kõige enam tuuakse Eesti puhul välja kasu, mida kuulumine Euroopa Liitu on tähendanud majanduskasvule ja uutele töökohtadele.

Toetus Euroopa Liitu kuulumisele kasvas märkimisväärselt pärast Ühendkuningriigi 2016. aasta referendumit. Uuring näitab, et Euroopa Liitu kuulumise toetus kasvab koos murega Brexiti mõju pärast. Rasked läbirääkimised lahkumistingimuste üle Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel on pannud inimesi paremini mõistma ELi liikmelisusest saadavat kasu.

Viimane Eurobaromeeter näitab, et enamus eestlasi on rahul sellega, kuidas demokraatia Euroopa Liidus toimib (Eesti – 53%, EL keskmiselt – 49%). Samas leiab suur osa Eesti vastanutest, et nende hääl Euroopa Liidus ei loe (76%). EL-is keskmiselt arvab nii alla poolte küsitletutest (47%).

Järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste aega – Eestis 26. mai 2019 – teavad uuringu kohaselt ligi pooled eestlased. Peamisteks Euroopa tasandi valimiskampaania teemadeks peaks eestlaste hinnangul olema rändeteemad (53%), majanduskasv (47%) ning julgeolek ja kaitsepoliitika (40%).

Tsitaadid:

EP President Antonio Tajani: “Uuringu tulemused, mis avalikustatakse ajal, kui käib töö Ühendkuningriigi lahkumisleppe viimistluse kallal,  näitavad, et inimesed üle kontinendi mõistavad üha enam, millist kasu Euroopa Liitu kuulumine toob. Sellest hoolimata tuleb veel palju ära teha. Jätkuv koostöö ja solidaarsus Euroopa Liidu tasandil on esmatähtsad Euroopa kodanike muredele vastuste leidmisel.”

Guy Verhofstadt, EP Brexiti koordinaator:”Tõsiasi, et 51% küsitletud Ühendkuningriigi kodanikest tahab jääda Euroopa Liitu, on ilmne meeldetuletus sügavast jagunemisest, mille Brexiti otsus kaasa tõi ja vajadusest leida jätkusuutlik ning pikaaegne tulevikku suunatud lähedane suhe laiaulatusliku ja sügava assotsiatsioonilepingu kaudu. Samal ajal, kui peame valmistuma erinevateks võimalusteks, tundub, et Ühendkuningriigis või mujal Euroopa Liidus on vähe soovi karmiks Brexitiks või kulukaks ilma leppeta stsenaariumiks. Ma loodan, et läbirääkimiste tulemus seda lõpuks ka peegeldab.”

Eurobaromeetri uuringu viis möödunud kuul (8.-26. septembrini) läbi Kantar Public, intervjueerides kokku üle 27 000 16-aastase ja vanema Euroopa kodaniku. Intervjuud viidi läbi kõigis 28-s EL liikmesriigis. 

Lisateave

Euroopa Parlamendi büroo Eestis

Rävala pst 4, 10143 Tallinn
tel: 630 6969
eptallinn@europarl.europa.eu
Facebook
Twitter