Avati taotlusvoor „Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“

Selle tegevuse raames rahastatakse projekte, mis aitavad kutseõppeasutustes, üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes kaasa uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomisele.
Taotlusi on oodatud Innovesse esitama haridusasutused, kuid olema peab haridusasutuse pidaja kirjalik nõusolek. Taotlusvooru eelarve on kokku 100 000 eurot, millest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi toetus kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering 15% abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 10 000 eurot. Taotlusi saab esitada kuni 29. märtsini 2018 kl 17.00 struktuuritoetuse keskkonnas E-toetus.

Infotund taotlejatele toimub 12. märtsil kl 13 Innoves (Lõõtsa 4, Tallinn).

Taotlusvooru viib läbi SA Innove toetuste agentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfo taotlusvooru kohta