Avalik pakkumine kodanikuhariduslike õpiringide pilootprojekti läbiviimiseks

Avalik pakkumine kodanikuhariduslike õpiringide pilootprojekti läbiviimiseks

Pilootprojekt kodanikuhariduslike õpiringide läbiviimiseks september -detsember 2012.a. sisaldab metoodika väljatöötamist, vähemalt kolme õpiringi läbiviimist ja kirjaliku juhendi koostamist. Pakkumise hindamisel valitakse kolm (3) erinevat parimat vähemalt 3 kodanikuhariduse teemat käsitlevat 7 kuni 10 kohtumisest koosneva õpiringi pakkujat.

Pakkumuse eesmärkideks on:

Projekti eesmärk on pakkuda kodanikuharidust vähemaktiivsetele ühiskonnagruppidele õpiringide abil. Pilootprojektis töötatakse välja metoodika kodanikuhariduslike õpiringide elluviimiseks, viiakse ellu vähemalt üks õpiring ning selle põhjal töötatakse välja tugimaterjal õpiringide läbiviimiseks tulevikus.

Pakkumise lähteülesanne ja esitamise tingimused on aadressil http://www.kysk.ee/?s=980.

Pakkumine esitada hiljemalt 21. juunil 2012.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10133 Toompuiestee 35, Tallinn. Paberkandjal esitatud pakkumine saadetakse samaks ajaks ka elektrooniliselt.

Lisateave: tel: 6556424, 5082997 e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee (Agu Laius)