Arenduskeskuse eelarvest toetatakse maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamist koostöö, kogukondliku initsiatiivi ja identiteedi tugevdamise kaudu.

Toetatakse:

  1. projekte, mis on vastavuses Võru maakonna arengustrateegiaga ja ei lähe vastuollu kohalike omavalitsuste arengukavadega;
  2. organisatsioone, kes viivad ellu maakonna arengu ja konkurentsivõime tugevdamiseks olulisi tegevusi.

Taotlejaks võivad olla:

  • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
  • organisatsioonid ja juriidilised isikud, sealhulgas kohalikud omavalitsused ja nende asutused;
  • Taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele;
  • Taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Toetust eraldatakse 1 kord aastas, taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober, toetuse eraldamine otsustatakse sihtasutuse nõukogu poolt arenduskeskuse eelarve protsessi käigus.

dokumendid ja vormid:

Lisainfo:
Kaido Palu
Tegevjuht
5855 0202
kaido.palu@vorumaa.ee


Eraldatud toetused: