Setomaa arenguprogramm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale ehk Setomaa valla territooriumile.

Programmi eesmärk on  hoida piirkonda elujõulisena ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. Programmi koordineerib Maaeluministeerium, regionaalse abi andja on Riigi Tugiteenuste Keskus. Setomaa arengu programmi 2018.a  eeltaotluste vooru (tegevuskava koostamise voor) korraldaja on SA Võrumaa Arenduskeskus.

2019. a eeltaotluste voor on avatud 25. veebruarist 25. märtsini

Lisainfo Kaire Trumm, tel 5341 0766, kaire.trumm@vorumaa.ee