Setomaa arenguprogramm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale ehk Setomaa valla territooriumile.

Programmi eesmärk on  hoida piirkonda elujõulisena ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu. Programmi koordineerib Maaeluministeerium, regionaalse abi andja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Setomaa arengu programmi 2018.a  eeltaotluste vooru (tegevuskava koostamise voor) korraldaja on SA Võrumaa Arenduskeskus.

2018.a eeltaotluste voor on avatud 15 – 28. juuni

Lisainfo Kaire Trumm, tel 5341 0766, kaire.trumm@vorumaa.ee