Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise programmi (EVTP) raames nõustab SA Võrumaa Arenguagentuur koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

Agentuur nõustab alustavaid ja ka juba alustanud ettevõtjaid (ettevõtte registreerimisest Äriregistris on möödunud vähem kui 3 aastat), eesmärgiga toetada nende arenguplaani koostamist ja elluviimist, mille tulemusena saab ettevõtlikust inimesest toimiva ärimudeliga edukas ettevõtja.

Vastavalt EASi poolsele juhendamisele aitab agentuur ka kliendi nõustamist äri planeerimisel Starditoetuse taotlemisel ja tegevusplaani elluviimisel.

Nõustamist maakondlikes arenduskeskustes rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi. Toetuse suurus SA Võrumaa Arenguagentuurile perioodil 01.10.2015-31.12.2016 oli 69 024,70 eurot. 2017. aastal on nõustamise ja proaktiivsete ettevõtlust toetavate tegevuste toetuse suurus 79 170 eurot.

Lisateave: Kaido Palu, kaido.palu@vorumaa.ee, 5855 0202