Aivar Nigol arendusnõunik 5340 2563 aivar.nigol@vorumaa.ee
Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Kadri Moppel Võrumaa turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Võrumaa Arenduskeskuse pühadetervitus

Võrumaa Arenduskeskus jõulupühade ajal

Võrumaa Arenduskeskus on 23.-27. detsembrini suletud.

23. detsembril kell 10-14 on avatud turismiinfokeskus.

Soovime teile kaunist jõuluaega!

Võru maakonna esindajad käisid õppereisil Kaunase piirkonnas

11.- 13. novembrini tutvusid Võru maakonna kohalike omavalitsuste juhid ja Võrumaa Arenduskeskuse esindajad Leedu Kaunase piirkonna kohalike omavalitsuste ja regionaalse arenduskeskuse tööga. Õppereisil kohtuti  Kaunase piirkonna omavalitsuste esindajatega, mille käigus saadi ülevaade Leedu regionaalsest ja kohalike omavalitsuste haldussüsteemist. Kaunase Kaubandus-Tööstuskoja esindaja tegi ülevaate väikese ja keskmise suurusega ettevõtluse toetamisest Kaunase piirkonnas. Kaunase piirkond on WHO tervisevõrgustiku liige, mistõttu tutvuti ka Garliava esmatasandi tervishoiu keskuse tööga. Külastati Brištonase ja Jonava omavalitsusi ning saadi ülevaade Kaunase vabamajandustsoonist.

Fotol ametnike välitööde avakonverentsil esinenud kogukonna eestvedaja Britt Vahter.

Põlvas otsisid 150 inimest Kagu-Eesti õnne valemit

Eilsega Põlvas alguse saanud ametnike välitööde avakonverentsil nuputasid riigi ja kohalike omavalitsuste töötajad, piirkonna ettevõtjad ning kohalikud sädeinimesed üheskoos õnne valemit, kuidas tagada Kagu-Eesti inimestele mugav ja atraktiivne elukeskkond ning regiooni tasakaalukas areng.

„Õnne õuele toomine eeldab sellega tegelemist, nii me otsisimegi 150 piirkonna heaolust huvitatud inimesega neid spetsiifilisi komponente, millest võiks koosneda just Kagu-Eesti terviklik areng ja rahulolu,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Oluline on see, et hea taristu korralike teede ja kiire internetiga toetaks kohalikku elu. Võru, Tõrva ja Valga omavalitsusjuhtidest inspireerituna pakun, et Kagu-Eesti õnne valemi kaks olulist komponenti on kvaliteetsete elamispindade pakkumine ning ettevõtluslaenude ja eluasemelaenude käendus. Usun, et ametnike välitööde lõpuks on meil kokku kogutud ka ülejäänud olulised komponendid, misjärel saame hakata seda valemit tulemuslikult lahendama.“

Rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali sõnul aitab hästi toimiv regionaalpoliitika kaasa piirkonna arengule, kuid mitte ainult. „Eri regioonide tugevus on ühtlasi võti terve Eesti elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kagu-Eestis on suurepärane looduskeskkond, tugevad kogukonnad ja ettevõtlikud inimesed,“ ütles Tali. Nende eeliste oskuslikuks ära kasutamiseks tuleks ka riigil piirkonna arendamiseks läheneda terviklikult, kombineerides nutikalt erinevaid meetmeid ja instrumente. Tuleb täies ulatuses realiseerida regionaalpoliitika paradigma muutus, kus seda ei nähta mitte „murede silumise“, vaid eelkõige regiooni potentsiaali avamise vahendina,“ selgitas Tali. Tali lisas, et regionaalarengut toetab ennekõike majandus- ja taristupoliitika, aga neid meetmeid tuleb kombineerida ka muuga, sealhulgas sotsiaalpoliitikaga. „On oluline, et riik oleks enam kohapeal olemas, näiteks riigimajade ja (kaug)töökohtadega. Kriitiliselt tähtis on ka omavalitsuste rolli suurendamine, andes neile kui kohapealse elu tundjatele enam õigusi otsustamiseks, aga ühtlasi ka suuremat vastutust kohaliku heaolu tagamiseks,“ märkis kantsler Tali.

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna kohalike omavalitsuste nõuniku ja tänavuse välitööde peakorraldaja Eveli Kuklase sõnul nähtus avaseminaril esinenud kohalike inimeste ettekannetest selgelt, et Kagu-Eesti inimesed peavad oma elupaika Eesti parimaks. „Küll aga nentisid kohalikud, et mündil on ka teine pool ning piirkonnal on oma eripärad, millega tuleb poliitikate kujundamisel ja rakendamisel arvestada,“ ütles Kuklane. „Esinejad rääkisid siiralt ja avameelselt oma kogemustest maal elamisel, aga ka nägemusest, kuidas riik ja ka kohalikud omavalitsused saaksid kohalikele parema elukeskkonna loomisel enam abiks ja toeks olla. Oluliste märksõnadena toodi välja vajadust toetada tõhusamalt kohaliku ettevõtluse arengut ning vajadust hoida Kagu-Eestit heas ühenduses ülejäänud Eesti ja maailmaga.“

Avaseminaril esinesid riigihalduse minister Jaak Aab, statistikaameti peadirektor Mart Mägi, rahandusministeeriumi kantsler Veiko TaliErkki Koort Sisekaitseakadeemiast, Võru linnapea Anti Allas, Räpina vallavanem Enel Liin, Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, Valga vallavanem Margus Lepik, ettevõtluskonsultant Kuldar LeisKadri Kangro Võrumaa arenduskeskusest, Kadri RaubaLindanektar AS juhatusest, Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus, Põlva gümnaasiumi vilistlane ja noorsootöötaja Maris Neeno, Arula külavanem Voldemar Tasa ja kogukonna eestvedaja Britt Vahter.

Kui avakonverentsil tegeleti piirkonna portreteerimisega, siis järgneva nädala jooksul toimuvatel seminaridel otsitakse lahendusi valdkondlikele väljakutsetele. Täna toimuvad seminarid Kagu-Eesti hariduse, heaolu ning taristu teemadel. Kogu välitööde programmiga saab rahandusministeeriumi kodulehel: www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng-ja-poliitika/ametnike-valitood-kagu-eestis-2019

Ametnike välitööd kestavad 8.-16. augustini ja toovad ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueelduste parandamiseks paljudes erinevates valdkondades. Välitöödel otsitakse konkreetseid lahendusi, mida oleks võimalik peatselt rakendada. Välitööde tulemusi kasutatakse sisendina riiklike, maakondlike ja kohalike arengudokumentide ja tegevuskavade jaoks.

Fotod avakonverentsist: https://flic.kr/s/aHsmFWiQpm

Vunki mano! loometalgutel võidutsesid liikumisretsept ja motomehed

4.–6. aprillini toimusid Varstus teised Vunki mano! loometalgud ‒ see on häkatoni põhimõttel toimiv intensiivne koostöötamine kogukondade edendamiseks. Heaolu eripreemia, 2000 eurot andis žürii liikumisretsepti väljastamise teenuse loomisega tegelenud Võrumaa Spordiliidu meeskonnale ning peaauhinna, 3000 eurot, turvaliste maastikusõidukite matkaradade loomisega tegelenud Rõuge motomeestele.

Loometalgutele oli kohale tulnud enam kui 120 inimest, kes lõid kaasa 14 erineva idee arendamises. Osalejate hulgas oli aktiviste ja eestvedajaid, eksperte, kogukondade liikmeid ja ametnikke. 48 tunni jooksul töötasid meeskonnad valitud ideede kallal, neid juhendasid mentorid: turunduse, meeskonnatöö, teenusedisaini ja kohaliku elu edendamise eksperdid.

Rõuge vallavolikogu esimees Aigar Kalk: “Loometalgud on ühe pisikese koha jaoks tõeline suursündmus ja see aitas Rõuge valda ning Varstut näidata osalejatele üle Eesti ja isegi väliskülalistele. Talgutel osaledes sain kindlasti kogemuse võrra rikkamaks ja võin julgelt öelda, et see meetod töötab. Loometalgutel kasutatud metoodikat on meil võimalik rakendada ka kohaliku omavalitsuse igapäevatöös.”

Ideede valik oli suur, näiteks heategevusühing Saagu Parem arendas vabatahtlike kaasamise äppi, Tartu Regiooni Energiaagentuur kogukonna päikesejaama, Meremäe valla eestvedamisel otsiti lahendust perearstide puuduse probleemile, Rõuge vald töötas Haanja suusakeskuse arendamise kallal, Antslast tulnud meeskond keskendus Hauka meistrite võrgustiku loomisele jne. Kolmanda päeva keskel esitleti oma mõttetöö tulemusi publikule ja 9-liikmelisele žüriile, kuhu kuulusid Võru linnapea Anti Allas, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse, Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht Karli Kanger, Võrumaa Arenduskeskuse tegevjuht Kaido Palu, Civitta esindaja Ander Ojandu, ettevõtja Kuldar Leis ja mentorid Siim Pütsepp, Eveli Kuklane ning Eha Paas. Lisaks rahalistele auhindadele saavad kõik osalenud meeskonnad Võrumaa Arenduskeksuse poolt jätkumentorlust.

Žürii liige ja järgmisi loometalguid võõrustava Võru linna linnapea Anti Allas sõnas: “Loometalgutele oma arenguideesid küpsetama tulnud meeskonnad olid orienteeritud tulemusele ja selle tõttu jätsid kõik väga hea mulje. Valiku tegemine polnud lihtne. Oli, mille vahel valida. Ergutuspreemiad võitnud ideed Liikumise digiretsept ja Matkarada maastikusõidukitele Rõuge vallas olid hästi orienteeritud konkreetse kitsaskoha lahendamisele ja teostumisel on neil märgatav positiivne nii sotsiaalne kui ka majanduslik mõju. Samas seisab suurem osa tööd tulemuse saavutamiseni kõikidel ideedel alles ees. Selleks soovin ideede eestvedajatele südamest jõudu ja kogukonna kaasamõtlemist ning tuge.”

Kolmandad Vunki mano! loometalgud toimuvad juba loetud kuude pärast, 26.‒28. septembril Võru Gümnaasiumis.

Vunki Mano projektijuht Kadri Kangro: “Loometalgud on näidanud, et kogukondades on suur jõud ja seda saab edukalt kasutada piirkonnas oluliste lahenduste elluviimiseks.”

Projekti elluviijad on Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Tegemist on osaga laiemast üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlike teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond. Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Pildil: turvaliste maastikusõidukite matkaradade loomisega tegelenud Rõuge motomeeste meeskonna esindus, pildistas Sandra Eowyn Karu

Lisainfo: Martin Mark, Võrumaa arendusfestivali „Vunki mano“ korraldaja, tel +372 565 5410, e-post: martin.mark@gmail.com

Võru maakonna neli valda ühtlustavad järgneva kolme aasta jooksul korraldatud jäätmeveo

Möödunud aasta suve hakul alguse saanud omavalitsusjuhtide ja valdkonnaspetsialistide arutelude tulemusel otsustasid Võru maakonna neli valda korraldada riigihanke ühise korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks. Hanke korraldamine delegeeriti SA Võrumaa Arenduskeskusele, kes valmistas ette ja viis läbi hankemenetluse vastavalt omavalitsuste poolt seatud tingimustele.

Oma pakkumise esitas 2 pakkujat, kellest parimaks osutus AS Eesti Keskkonnateenused. Hankeleping sai kõigi osapoolte allkirjad 13. veebruaril 2019, leping sõlmiti viieks aastaks.

Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: “See, et neli maakonna omavalitsust jõudsid hankelepinguni, näitab et maakonna omavalitsustel on tahe teha koostööd nii hangete läbiviimisel kui ka teenuste ühisel osutamisel. Kindlasti ei olnud tegemist ühekordse projektiga vaid jätkame ka edaspidi koos omavalitsustega hangete läbiviimist ja teenuste, mida oleks mõistlik ühiselt maakondlikult korraldada, osutamist.”

Uue lepingu alusel algab vedu Antsla valla territooriumil 01.04.2019, Vastseliina ja Lasva piirkonnas 02.07.2019, Orava piirkonnas ja Setomaa valla territooriumil 01.10.2019, Võru valla ja Sõmerpalu piirkonnas 01.02.2020 ning Rõuge valla territooriumil 01.02.2022.

Elanikele on suurimaks muudatuseks korraldatud jäätmeveo hindade ja veotingimuste, sh tellimusvedudele, maakondlik ühtlustumine. Jäätmevedajale on suurimaks muudatuseks kogu maakonna segaolmejäätmete käitlemisel MTÜ Võru Jäätmekeskuse Umbsaare ümberlaadimisjaama kasutuselevõtt.  Lisaks on plaanis anda MTÜ Võru Jäätmekeskusele, vastavalt uue korraldatud jäätmeveo lepingu algusele, üle omavalitsuste jäätmejaamade haldamine.

Jäätmeveo hinnad alates 01.04.2019

Mahuti suurus (m2) Tühjenduskorra hind, sisaldab KM (EUR)
kuni 0,05 jäätmekott 1,16
kuni 0,08 1,86
kuni 0,14 3,25
kuni 0,24 4,93
kuni 0,37 7,09
kuni 0,66 11,29
kuni 0,80 13,68
kuni 1,1 18,07
kuni 1,5 24,64
kuni 2,5 39,36
kuni 4,5 70,85

 

Lisainfo:
Kaido Palu
tegevjuht
Võrumaa Arenduskeskus
+372 5855 0202
kaido.palu@vorumaa.ee

Setomaa arenguprogrammi infopäev 20. veebruaril 2019. a kell 15.00-18.00 Värska kultuurikeskuses

Infopäeva teemad:

 • Setomaa Arenguprogrammi nõuded ja taotluste esitamine Riigi Tugiteenuste Keskusele.
  Birgit Diedrichsen ja Kai Koord, Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Tähelepanekud 2018. aasta eeltaotlusvoorust ja soovitused eeltaotluste esitajatele
  Kaire Trumm, Võrumaa Arenduskeskus
 • Mõttetalgud teemal „Millised tegevused ja projektiideed aitavad edendada Setomaal ettevõtlust ja majandust“
  Modereerib Margus Timmo, Setomaa Liit

Infopäeval osalemissoov ja küsimused saatke hiljemalt 18. veebruaril 2019. a Võrumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil kaire.trumm@vorumaa.ee.

Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2019. a tegevuskava koostamiseks on avatud 25.02 – 25.03.2019

Maaeluministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi 2019. a taotlusvoor on avatud 25.02. – 25.03.2019.

Arenguprogrammi infopäev toimub 20. veebruaril 2019. a kell 15.00 Värska kultuurikeskuses.

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmdokument, eeltaotluse vorm ja toetusest teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri 01.02.2019 käskkirjaga nr 18 “Setomaa arenguprogramm”.

 Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele:

 • elektrooniliselt aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru, perioodil 25.02.-25.03.2019.
 • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka paberil allkirjastatud taotlus posti teel või käsipostiga aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Hiliseim postitempel võib olla 25.03.2019. a.

 Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaire Trummilt, tel 5341 0766, e-post kaire.trumm@vorumaa.ee

Petseri delegatsioon Võrumaa Arenduskeskuses ja Tsentris

30. jaanuaril külastas Võru maakonda Petseri rajooni esindus

30. jaanuaril külastasid Võru maakonda Petseri rajooni administratsiooni esindus eesotsas administratsiooni juhi Dmitri Sopotoviga.
Ülevaate maakonnast ning Võrumaa Arenduskeskusest tegid juhatuse liige Tiit Toots ja arendusnõunik Aivar Nigol.
Külaliste programmis oli tutvumine Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER tegevustega ning Setomaa valla külastamine.
Petseri rajoon on Võru maakonna koostööpartner, kellega on olnud hea koostöö, mida soovitakse jätkata ka edaspidi.

Поездка делегации администации Печорского района 30 января 2019

 • Глава Печорского района – Сопотов Дмитрий Геннадьевич
 • Первый заместитель главы Печорского района – Егорова Марина Валерьевна
 • Начальник отдела по приграничному сотрудничеству Печорского района – Петровская Екатерина Дмитриевна
 • Директор МБУ “Благоустройство” – Осипов Георгий Евгеньевич

Täna avati registreerumine aprillis toimuvatele Vunki Mano loometalgutele Varstus

4.–6. aprillini saavad inimesed taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Varstu koolis toimuvad järjekorras juba teised Vunki mano loometalgud.

Möödunud sügisel toimunud esimesed loometalgud läksid korda ja olid edukad nii korraldajatele kui osalejatele. Ideede eestvedajad on saanud peale talguid igakülgset tuge, mõni neist on osalenud erinevatel projekti- või ideekonkurssidel. Peaaegu kõik osalenud meeskonnad tegelevad oma teemaga edasi, on tehtud suuri edusamme ning esimesed tulemused on juba saavutatud. Osa meeskondi on kohal ka järgmistel talgutel, et oma ideid veelgi edasi arendada.

Tänasest on lehel vunkimano.vorumaa.ee avatud registreerimine 4.–6. aprillini Varstus toimuvatele loometalgutele! Nagu esimestel talgutel selgus, pole meie inimestel ideede puudust. Ootame osalema kõiki kodanikke, kes väljakäidud ideede arendamisse oma teadmiste ja oskustega panustada soovivad. Mida rohkem erineva taustaga inimesi osaleb, seda tugevamate lahendusteni jõutakse ning seda paremaks me oma elu siin muudame. Loometalgud on just õige koht millegi suure alustamiseks, sest toetus lahenduste elluviimiseks on väga tugev ja jätkub ka pärast talguid.

Üldjoontes toimuvad teised loometalgud samamoodi nagu esimesed, kuid eelmise korra kogemuste ja tagasiside põhjal tehakse mõningaid muudatusi korralduses, et üritus meie inimestele veelgi paremini sobiks ja meeldiks. Näiteks alustatakse sel korral juba neljapäeva õhtul ja lõpetatakse laupäeval, et kõigil talgulistel jääks aega pühapäeval puhkamiseks.

Loometalgud on osa Võru maakonnas aset leidvast pilootprojektist “Vunki mano”, mille käigus otsitakse ideid ja lahendusi siinse elu paremaks muutmiseks. Kandvaks ideeks on luua hea keskkond kogukondade, elanike ja avaliku sektori koostööks ning probleemide püstitamisel ja lahendamisel kasutada disainmõtlemise printsiipi. Lahenduste leidmise käivitamiseks kasutatakse tehnoloogiamaailmast tuntud häkatoni* meetodit, et katsetada selle sobivust ka kogukonnapõhiste teenuste arendamiseks.

Loometalgutel saavad ideede omanikud endale meeskonnad, ideede disainimise tööriistad ja väga mitmekesised mentorite nõuanded, et ideealgeid edasi arendada ja toimivate lahendusteni jõuda. Osalema on oodatud ideed, mis muudavad kohalike inimeste elu läbi uudsete lahenduste mugavamaks ja paremaks.

Vunki Mano projektijuht Kadri Kangro: “Esimesed loometalgud olid üle ootuste edukad – osales palju ja erinevate valdkondade inimesi ning tegeleti väga tugevate ideedega. Meie loometalgud on osa üleeuroopalisest teenuste innovatsiooni ja koosloome projektist, kus osaleb üheksa riiki. Rahvusvahelised partnerid olid siiralt imestunud, et kuidas nii väikeses kohas tuleb nii palju inimesi vabatahtlikult kokku, et panustada oma kodukoha arengusse. Meie kogukondade ja inimeste pealehakkamise üle saab ka piiri taga uhke olla!“

Loometalgute lõpuks valib žürii välja parimad lahendused, mille loojad saavad rahalise preemia ja võimaluse kasutada mentoreid, et oma idee Võru maakonnas päriselt ellu viia.

Hea algatus saab hoogu juurde − nii mõnigi elust enesest sündinud idee võib lõpuks muuta paljude inimeste elu ja meie kodumaakond saab meie kõigi jaoks veelgi paremaks paigaks!

Lisainfo ja registreerimine: https://vunkimano.vorumaa.ee/loometalgud

Vunki mano projekti viivad ellu Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Tegemist on osaga laiemast üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlikke teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond.

Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

* Ingliskeelne hackathon (tarkvaraarenduse intensiivüritus) ehk programmeerimismaraton, eestikeelse mugandina häkaton.

 

Lisainfo: Taavi Karu, korraldaja, tel +372 529 0894, e-post: taavi.karu@gmail.com; Martin Mark, korraldaja, tel +372 565 5410, e-post: martin.mark@gmail.com

Rohkem uudiseid