Aivar Nigol arendusnõunik 5340 2563 aivar.nigol@vorumaa.ee
Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Kadri Moppel Võrumaa turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Otsime heaolu meeskonda projektijuhti!

Võrumaa Arenduskeskuses töötavad eri valdkondade talendikad arendusinimesed, kes päriselt armastavad Võru maakonda  ning tahavad, et siinsed inimesed oleksid hoitud ja siin oleks hinnatud elukeskkond kõigile inimestele.

Kas ka sina usud, et iga inimene on väärtuslik ja innovaatiliselt hoolekandeteenuseid arendades loome iseendale väärika vanaduspõlve? Siis võta meiega ühendust, sest meie heaolu meeskonda  on oodatud

PROJEKTIJUHT,

kes aitab välja töötada eakatele suunatud maakondliku teenuste korraldamise koostöömudeli, kavandab ja koordineerib uute lahenduste testimist hoolekandes.

Pakume sulle võimalust teha Eestis midagi ainulaadset, luua suurt ühiskondlikku väärtust ja aidata kaasa vaimse tervise probleemidega eakate ning nende perede elukvaliteedi tõusule ja võimalust kaasa rääkida teiste arenduskeskuse projektide tegevustes. Lisaks pakume paindlikku töökorraldust (kaugtöö võimalust), arengut ja koostööd väärtustavat organisatsioonikultuuri.

Oled oodatud, kui tunned hoolekandesüsteemi ja sul on avalike teenuste arendamise kogemus. Oled uuendusmeelne eestvedaja ning julge eksperimenteerija, hea analüüsioskusega ja süsteemne. Sul on väga hea projektijuhtimise oskus. Tead hästi kuidas eesmärgist lähtuvalt tegevusi planeerida, koostööd juhtida ja motiveerida, eelarvet planeerida, riske hinnata. Ka aruannete tegemine pole sinu jaoks kontimurdev töö.

Küsimuste korral võta ühendust heaolu suunajuhi Kadri Kangroga: kadri.kangro@vorumaa.ee, 5107487.

Kandideeri kuni 24.01, CV ja motiveeritud sooviavaldus saada arenduskeskus@vorumaa.ee

Projekti lisainfo.

Võrumaa Arenduskeskuse veetud projekt KYLAS on jõudnud Ajujahi TOP 30 parima hulka

Teenuste vahendamise veebiplatvorm KYLAS, annab inimestele võimaluse saada tõeliselt ehedaid elamusi maapiirkonnas.

Võru maakonna külastajad otsivad erilisi kogemusi ja ootavad selget infot selle kohta, mis neid täpsemalt ees ootab, kui palju teenus maksab ja millal seda saab. Neid huvitab isiklik kogemus, maale vanaema juurde tunne ja like a local stiilis reisikogemused.

Loodav veebiplatvorm KYLAS on virtuaalne turg, kus saab lihtsalt ja mugavalt osta teadlikult disainituid elamuskogemusi nagu jõhvikalkäik kohalikuga, seente marineerimise õpituba, kartulivõtt ja veel palju muudki sarnast. Kõiki teenuseid pakutakse maapiirkonnas, need on autentsed ja ehedad. Kohalikele elanikele on see aga võimalus jagada oma oskusi ja selle pealt raha teenida.

Projekti meeskonda kuuluvad Võrumaa Arenduskeskuse ja Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 esindajad. Platvormi arendamisse on kaasatud Võru maakonna turismivõrgustik, Lõuna-Eesti turismiklaster, Eesti Töötukassa Võrumaa osakond ning EAS turismiarenduskeskuse inimesi.

Kõikide Ajujahi topp 30sse jõudnud projektidega saab tutvuda Ajujahi kodulehel.

Lisainfo:
Kadri Moppel
Võrumaa turismikoordinaator
tel +372 5331 1919
e-post: kadri.moppel@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas „Mahe ja muhe“ projektis kaasalööjaid

Esmaspäeval, 30. novembril tunnustuslõunasöögil Georgi hotelli restoranis Postmark tänas ja tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots Võru maakonna omavalituste nimel mahetoidu projektis „Mahe ja muhe“ osalejaid: koolipidajaid, koolijuhte ning koolide kokkasid, projektimeeskonda ja vabatahtlikke. 

Tiit Toots: „Muutused meie mõttemaailmas ei tule kiirelt ega kergelt, seda enam on oluline märgata ja tänada julgeid tegutsejaid!“

Projekti raames on Võru maakonna kümnes pilootkoolis läbi viidud erinevaid koolitusi, kaks mahetoidu päeva ühise põhiroa retseptiga ja mitmeid mõttevahetusi, kuidas jõuda 2024. aastaks seatud eesmärgini, et omavalitsuste haridusasutustes pakutavas toidus oleks mahetooraine osakaal vähemalt 20 protsenti.

Varstu Kooli direktor Aive Adler leiab, et toidukultuuri tähtsust koolides ja lasteasutuses ei ole võimalik ülehinnata: „Mina näen, et peame palju suuremat tähelepanu pöörama kooliköökidele, alates kokkade motiveerimisest ja tasustamisest, neile kaasaegsemate tehnoloogiate tutvustamisest, enesetäiendamiseks ja toitlustusvaldkonna arengutega kursisolemise võimaldamisest. Meie kooli jaoks on olnud väga oluline osalemine Mahe ja Muhe projektis.“

Tunnustuslõunasöögi menüü koostas Koit Uustalu Eesti Peakokkade Ühendusest ja roogade põhitooraineks olid kohalikud mahetooted.

Lisainfo: Kaja Kesküla, Setomaa Liit MTÜ projektijuht, telefon: 5695 3206, kajakeskula@gmail.com
Kertu Pehlak, SA Võrumaa Arenduskeskus, haridusspetsialist, telefon: 5348 4969, kertu.pehlak@vorumaa.ee

Piiriveere Liideri 2020. a taotlusvoorus said tegevusgrupi kinnituse 23 projektitaotlust

Piiriveere Liider kinnitas 2020. a taotlusvoorus paremusjärjestuse ettepanekuga 23 projektitaotluse toetamise kogusummas 229 889,98 eurot arengustrateegia kahe meetme raames.

2020. a taotlusvooru oli taotluste vastuvõtt avatud 17.-26. august strateegia kahele meetmele: elukeskkonna arendamine (meede 1) ja ettevõtluse arendamine (meede 2). Kõik esitatud 35 projektitaotlust saadeti hindamiskomisjonile sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks toetuse summas ligi 436,5 tuhat eurot.

Piiriveere Liideri üldkoosolek kogunes 22. oktoobril, et vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekule projektitaotlused kinnitada või kinnitamata jätta. Hinnatud 35 projektitaotlusest said toetuse 23 taotlust kogusummas 229 889,98 eurot. Kinnitatud taotluste arv ja toetuse summad jagunesid 2020. a voorus taotlemiseks avatud rakenduskava meetmete vahel järgnevalt:

Elukeskkonna arendamine (meede 1): 6 taotlust summas 69 999,35 eurot.
Ettevõtluse arendamine (meede 2): 17 taotlust summas 159 890,63 eurot.

Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta. PRIA teeb lõplikud projektitaotluste osalised või täielikud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60-90 tööpäeva jooksul.

Lisainfo:
Endla Mitt
MTÜ Piiriveere Liider tegevjuht
endla@piiriveere.ee
+372 512 7160
www.piiriveere.ee

Setomaa programmi eeltaotlusvoor 2021. a tegevuskava koostamiseks on avatud 02.11-01.12.2020

Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja SA Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa programmi 2021. a eeltaotlusvoor on avatud 02.11-01.12.2020.

Programmi eesmärk on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ning piirkonna turundust ja rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi raames saavad toetust taotleda Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused. 

Toetuse minimaalne suurus on 3200 eurot ja maksimaalne suurus 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlbulikest kuludest.

Programmdokument on kinnitatud riigihalduse ministri 27.02.2020 määrusega nr 8 “Setomaa programm”. 

Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele elektrooniliselt aadressil kaire.trumm@vorumaa.ee perioodil 02.11-01.12.2020. 

Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaire Trummilt, tel 5341 0766, e-post kaire.trumm@vorumaa.ee.

Võru maakonna haridusvaldkonna töötajad alustasid haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise seminaridega

20.-23. oktoobril toimuvatel seminaridel „Võru maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamine“ arutati tänase Võru maakonna haridusvaldkonna hetkeseisu üle.

Kolme valitud võrgustike seminaride  raames otsitakse võimalusi kuidas hariduses olevaid probleeme ühiselt ja omavalitsuste üleselt lahendada.

Tugiteenuste võrgustik püüab leida võimalusi, kuidas vähendada piirkonnas tugispetsialistide põuda ja kaasata laste ja perede toetamiseks ka teisi osapooli. Peredele võiks olla teenus läbimõeldud, ehk ühe ukse teenus, et vähendada lastevanemate jaoks teenuse saamisega kaasnevaid lisaprobleeme.

Hariduse valdkonna seminaride raames on seatud eesmärgiks leida võimalusi kuidas siduda õpet koolis õppega huvihariduses ja noorsootöös. Otsitakse ka võimalusi kuidas asutused üksteiselt õppides saaksid aidata kaasa ka õigete haridusvalikute tegemisel  ning  aitaks hoida oma kogukondasid õppimise juures kogu elukaare vältel.

Kohalike omavalitsuste haridusspetsialistide võrgustiku seminaride eesmärgiks on siduda omavahel kogu haridusteenus omavalitsuste üleselt, et õppija jaoks ei oleks probleemiks õppimine  väljaspool oma omavalitsust. Samuti on kohalike omavalitsuste puhul vaja vaadata ka tegevusi, mis on haridusteenusega sidusad, nt sotsiaalvaldkond, transport jne, et kogu teenuste valik oleks elanikele  kergesti leitav ja kättesaadav.

Edasiste tegevustena valmib igale võrgustikule nende tegevusmudel. Järgmiste seminaride raames lepivad nad kokku oma tegevused ja lepitakse kokku vastutajad.

Projekti lõpuks koostatakse igale koostöögrupile tegevuskava, mille alusel saab alustada teenuse osutamiseks vajalike muudatuste ettevalmistamist või elluviimist.

Maakonna haridusvõrgustiku ja koostöö arendamise projekt hõlmab:

  1. tugiteenuste võrgustiku arendamist (sotsiaal- ja haridusvaldkonna parem sidusus);
  2. üldhariduse, huvihariduse, elukestva õppe parema sidususe ja koostöö arendamist;
  3. KOVide haridusspetsialistide võrgustiku arendamist (sh spetsialistide roll ja osa maakonna hariduse arendamisel).

Tegevustena on kavandatud parimate praktikatega tutvumise, seminaride ja töörühmade tegevused. Samuti kavandame maakonna hariduse arengukava uuendamine sh 4 aasta tegevuskava koostamine, mille käigus on saavutatud kokkulepped peamistes tegevustes ja kokku lepitud vastutajad.

Projekti tulemuseks on toimiv maakonna haridusvõrgustik  ja juhtimismudel ning tegevuskava eelseisvaks 4 aastaks.

Projekti rahastatakse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ meetme programmist „Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmine“.

Projekti kogumaksumus on 29 400 €, sh toetus 24 990 € ja omaosalus 4 410 €.

Projekt lõpeb 31.12.2021.

Lisainfo:
Aivar Nigol
arendusnõunik
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee

Võru maakonna kohalike omavalitsuste volikogud kiitsid heaks ühise jäätmekava aastateks 2020-2025

Vastu võetud ühise jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset sorteerimist, jäätmete taaskasutust ning keskkonnateadlikkust.

Jäätmekava ajakohastamine on muuhulgas vajalik haldusreformist tulenenud omavalitsuste ja maakonnapiiride muutusest, mistõttu on uuendatud maakonna üldist iseloomustust ja statistilisi näitajaid, kirjeldatud uutes piirides kohalike omavalitsuste sotsiaalmajanduslikku olukorda, täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitlust puudutavate õigusaktide loetelu, esitatud on värskemad andmed tekkivate jäätmete kogusete ja koostise kohta, antud asjakohane ülevaade jäätmekäitluskohtade ja jääkreostusobjektide kohta, täiendatud ja ajakohastatud on peatükke, mis puudutavad probleeme jäätmehoolduses, rahastamist, jäätmehoolduse ja jäätmerajatiste taristu arengut, tehnoloogiaid, taaskasutamist, kaasnevaid keskkonnariske ja korraldatud jäätmevedu. Samuti on täiendatud ja ajakohastatud jäätmekäitluskohtade rajamine, keskkonnateadlikkus, jäätmekava rakendamine ja jäätmekäitlusega seotud organisatsioonid peatükke.

Jäätmekava on koostatud lähtudes „Riigi jäätmekavast 2014-2020“ ning kehtivatest jäätmemajandust reguleerivatest õigusaktidest. Uuendatud jäätmekava vaatleb maakonna jäätmealast hetkeolukorda 2018. aasta seisuga, hindab eelmises jäätmekavas püstitatud ülesannete täitmist ning seab põhiarengusuunad aastani 2025.

Lisainfo:  https://vorumaa.ee/arendus/maakonna-arendusdokumendid/jaatmekava/

Aivar Nigol
arendusnõunik
Võrumaa Arenduskeskus
tel +372 5340 2563
e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee

Võru maakonna omavalitsused leppisid kokku mahetooraine osakaalu suurendamises haridusasutustes

Võru maakonna omavalitsused, SA Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit sõlmisid 18. septembril hea tahte kokkulepe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks Võru maakonna haridusasutustes. Eesmärk seati, et aastaks 2024 on Võru maakonna omavalitsuste haridusasutustes pakutavas toidus mahetooraine vähemalt 20 protsendi ulatuses.

Lisaks lepiti kokku arengusuundades ja tegevustes, kuidas seda eesmärki saavutada. Olulisel kohal on maakonna inimeste teadlikkuse tõstmine tervisliku elukeskkonna vajalikkusest ja võimalustest, maheda ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise motiveerimine ja eelduste loomine ning toidujäätmete vähendamine avaliku sektori hallatavates toitlustusasutustes. Eelnimetatud tegevussuunad toetuvad Euroopa rohekokkuleppes toodud eesmärkidele: puhtam loodus ja mullastik, lühemad tarneahelad ja väiksem jalajälg ning jätkusuutlikum elu- ja looduskeskkond.

„Idee võtta mahetooraine kasutusele Võru maakonna haridusasutustes tuli meie kogukondadelt, selle mõtte, et maakondlikult kokku leppida ühine eesmärk mahetooraine kasutamiseks haridusasutustes saime täpselt aasta tagasi omavalitsuste ühiselt õppereisilt Taani ja Rootsi. Seatud eesmärk aitab kaasa kohaliku, tervisliku ning maheda toidu kasutuselevõtule avaliku sektori toitlustuses ning seeläbi suureneb meie laste ning meie endi heaolu. Lisaks annab seatud eesmärk meie ettevõtjatele võimaluse oma tooteid võimalikult lühikese tarneahelaga tarbijale üle anda,“ ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhuatuse liige Tiit Toots.

Setomaa Liidu juhatuse esimehe Margus Timmo arvates on tänane kokkulepe väärt panus Võru maakonna tulevikku: „Iga inimene soovib elada õnnelikult. Õnn tähendab tervist, toetavat elu- ja looduskeskkonda ning hakkama saamist. Täna sõlmitud kokkulepe toetab neid eeldusi. Kokkulepe tähendab vähem raiskamist ja reostust, rohkem tervena elatud aastaid, elu kooskõlas looduse ja inimestega. Võru maakonda toob see juurde noori peresid, kes soovivad pakkuda oma lastele puhast elukeskkonda ja õnnelikku elu.“

Kokkuleppe sõlmimisele järgnes seminar „Kohalik omavalitsus tervisliku ja keskkonnateadliku mahetoitlustuse edendajana“. Seminari arutlusringis „Mida tähendab mahetooraine kasutamine toitlustajale, ettevõtjale, peredele kogukonnale?“ osalesid Antsla, Rõuge ja Setomaa valla ning Võru linna esindajad.

Lisainfo:
Tiit Toots
juhatuse liige
Võrumaa Arenduskeskus
tel 514 5985

Kaja Kesküla
projektijuht
Setomaa Liit
tel 5695 3206

Euroopa kultuuripealinnale Tartu 2024 anti suur hulk lennukaid ideid

Aastal 2024 on Tartu linn koos 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega Euroopa kultuuripealinn. Selleks, et kultuuripealinna aastaks valmis olla, tegi Võru maakond avalöögi, kui 10. septembril toimusid Võrukivi tehnopargis Võru maakonna Ideetalgud 2024.

Inspiratsiooni ja arenduspäeva eesmärgiks oli Võru maakonna avaliku sektori, ettevõtjate ja kogukonnaliikmete ette valmistamine Euroopa kultuuripealinn 2024 programmi taotlusvoorudeks ning uute ideede genereerimine maakonna kultuurielu parendamiseks ja mitmekesistamiseks.

„Euroopa kultuuripealinna aasta 2024 on Eesti kultuuri tippsündmus, mis üheltpoolt toob piirkonna kultuuriellu uusi ja põnevaid üritusi ning eestvõtmisi, kuid teiselt poolt on see ka meie jaoks suur võimalus. Võimalus meie rikkalikku ja sügavat kultuuri Euroopale tutvustada ning tuua siia piirkonda külastajad, kes elavdavad omakorda meie kodanike ettevõtlikust ning piirkonna majandust. Tegemist ei ole ainult kultuuriprojektiga vaid ka piirkonna mainele ja majandusele positiivselt mõjuva algatusega,” ütles SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots.

Ideetalgutel 2024 osalesid maakonna turismiettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, piirkonna kultuuri- ja sporditöötajad, ürituskorraldajad ning kõik need, kes soovivad kultuuripealinna tegemistes kaasa lüüa, kokku üle 6o inimese. Ühiselt mõeldi välja üle 200 lennuka idee, millest enam kõnepinda tekitasid järgnevad: „Kultuuribuss”, „Putukahotell”, „Jõua kooli televõistlus”, „Taluelu kogemuskeskus”, „Hobuvankri safari”, „Kontrastikunst/Gurmee”, „Etno Squash galerii”, „Mahefestival”, „Tantsuorienteerumine” ja „Loodushelid linnaruumis”.

Neid ja uusi ideid arendatakse edasi 1. oktoobril toimuval jätkuüritusel kultuurimajas Võru Kannel, kuhu on oodatud ka need, kes ideetalgutel osaleda ei saanud, kuid soovivad siiski tegevustes kaasa lüüa.

Võrumaa Arenduskeskuse poolt korraldatud arengupäeva aitas läbi viia teenusdisainer Markko Karu, kelle kutsumus on teha asju arusaadavaks ja lihtsaks. Inspireeriva õhkkonna loomisele andsid oma panuse miimid ning särtsakate tantsuminutitega kostitas osalejaid Eike Feigenbaum.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
tel +372 5912 9200
e-post: kristi.vals@vorumaa.ee

Kadri Moppel
Võrumaa turismikoordinaator
tel +372 5331 1919
e-post: kadri.moppel@vorumaa.ee

Kupland.ee – kaugtööparadiisi leia tee

Nüüd, mil lapsed on koolis, julgustame täiskasvanuid aega planeerima selleks, et tulla välja harjumuspärasest töökeskkonnast ja sedasi värske pilguga vaadata töiseid teemasid ning ka iseolemist. Ehkki paljude inimeste jaoks tähistab mõiste “kaugtöö” kodus töötamist, siis Kupland aitab teha esimese sammu, et vaadet avardada.

Värskelt valminud Kupland.ee kodulehele on kokku koondatud Põlva-, Võru- ja Valgamaal kaugtöö teenust pakkuvad osapooled. Tuled üksi, meeskonna või perega, saad lihtsalt valida, mis just Sulle on oluline – alates sobivast maakonnast, mida plaanid külastada; samuti interneti alla- või üleslaadimiskiirusest, aga ka teistest töötegemist toetavatest teguritest. Kuplandist leiad eest läbimõeldud töö- ja puhkeruumid. Lisaväärtuseks võrratu looduskeskkond, kus sirutuspause teha.

Kuplandi liikmed ehk kaugtööteenuse pakkujad oskavad teha tööparadiisis viibimise kliendi jaoks mugavaks. Kas otsid vaikuses ja rahus omaette olemist või hoopis võimalust uusi kontakte leida, meeskonnaga rutiini lõhkuda – Kupland.ee teeb kagutöökoha valiku lihtsaks.

Foto: Robi Zuts “Tee tööd puhanud olekus!”

Lisainfo:
Lisanna Elm
Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht
SA Põlvamaa Arenduskeskus
+372 5345 0975
lisanna.elm@polvamaa.ee

Rohkem uudiseid