Antsla Gümnaasium saavutas esimese Võru maakonna koolina Ettevõtliku Kooli kuldtaseme

Neljapäeval, 23. novembril toimunud Võru maakonna ettevõtlikke inimeste tunnustussündmusel tunnustati ka esimesena Võru maakonnas Ettevõtliku Kooli kuldtaseme saavutanud Antsla Gümnaasiumit. Kool liitus haridusprogrammiga 2016. aasta jaanuaris.

Neljapäeval, 23. novembril toimunud Võru maakonna ettevõtlikke inimeste tunnustussündmusel tunnustati ka esimesena Võru maakonnas Ettevõtliku Kooli kuldtaseme saavutanud Antsla Gümnaasiumit. Kool liitus haridusprogrammiga 2016. aasta jaanuaris.

Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtluse suunajuht Kaido Palu avaldas heameelt, et Võru maakonna koolid peavad õpilaste toetamist ettevõtlikkuse arendamisel oluliseks. Tema sõnul julgustatakse ja toetatakse õpilasi korraldama mitmesuguseid sündmusi, looma mini- ja õpilasfirmasid ja lööma kaasa erinevates tegevustes. “Ettevõtliku Kooli kvaliteedimärgise on taotlenud maakonnast 10 kooli, kellest Antsla Gümnaasium on esimene, kes jõudis kõrgeima tasemeni. Jagame rõõmu ja tunneme uhkust Antsla koolipere saavutuse üle!” ütles Palu. 

Tiitli vastu võtnud Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeldi sõnul liitus Antsla Gümnaasium Ettevõtliku Kooli haridusprogrammiga selleks, et muuta õppetöö huvitavamaks ning panna silmad särama nii õpetajatel kui õpilastel. Tema sõnul on see osa õpilaste ettevalmistusest iseseisvaks eluks, pannes õpilased ise tegutsema ja andes ka vastutust. “See annab õpilastele hoiakud ja oskused, mida tal tulevaks eluks vaja läheb,” lisas ta.

“Ettevõtlikkus on hoiak, tahe ja suutlikkus midagi ellu viia. Programmi idee ei ole õpetada ettevõtlikkust mitte ühe ainena, vaid siduda seda kõigega, mida noored kooliteel õpivad,” ütles Martinfeld. Antsla Gümnaasiumi koolipere usub, et ettevõtlik õppimine on tugevalt seotud reaalse eluga ning õppimine toimub läbi praktika. 

Kvaliteedimärgis toob tuntust, aga ka vastutust

Kuldtaseme saavutamine on koolile selgeks kvaliteedimärgiks ning võimaldab saavutada tuntust nii maakonnas kui ka riigis tervikuna. “See pole eesmärk omaette, vaid võimalus tegelda kooli sisehindamisega lähtuvalt Ettevõtliku Kooli standardi kriteeriumitest. Selle käigus on koolimeeskond saanud võimaluse viia ellu muutusi, rikastada õppemetoodikat ning tegelda haridusinnovatsiooniga süsteemselt,“ ütles koolijuht. 

Tema arvates on samavõrd tähtis nii ettevõtlikkuse arendamine kooli meeskonnas kui ka kooli õpilastes. “Kui noored on ettevõtlikud, siis nad on rohkem seotud oma kodukohaga ning on enam võimelised tulevikus looma meie piirkonda töökohti ja läbi selle on meil kui maapiirkonna gümnaasiumil suurem võimalus edasikestmiseks. Kindlasti seab kuldtase kohustuse edaspidiseks,” selgitas Martinfeld, kelle sõnul on tegevuste läbimõtestamine oluline kooli taseme säilitamisel ja edasiarendamisel.