ANDRAS ootab kandidaate aasta õppija tunnustamiseks!

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, õpitegu, õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat.

Aasta õppijat ja õpitegu tunnustatakse 9.oktoobril täiskasvanuhariduse tänuüritusel.

Aasta koolitaja tunnustamine toimub 29.oktoobril toimuval koolitajate mittekonverentsil, mis toimub koostöös EPALEga.

Aasta õppijasõbraliku tööandja tunnustamine toimub oktoobris koostöös Eesti Tööandjate Keskliiduga.

TUNNUSTAMISE MÄRGIS

Alates 2020. aastast jagame täiskasvanuhariduse tunnustamise konkurssi riikliku ja maakonna tasandi laureaatidele märgiseid. Valitud märk sümboliseerib täiskasvanuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. Stiliseeritud rukkilille kujutis, millest suundub välja üks õielehtedest mõjub pidulikult ja Eesti ühiskonda väärtustavalt. Tunnustuse pälvinutel on võimalik märgise abil oma saavutusi esile tõsta ning lisada märgist oma Facebooki pildile, kodulehele või teistele infokandjatele.
Märgise kasutamise reeglid ja kasutusjuhend 

Tunnusta Sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaadid aasta õppija, õpiteo, õppijasõbraliku tööandja või koolitaja tiitlile alates 26. aprillist kuni 7. juunini 2020. Tunnustamise ankeedid ja rohkem infot: http://www.andras.ee/tunnustamine

Tunnustamine toimub  Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames.