Uudiskirjaga liitumine

  • Võrumaa Arenduskeskuse uudiskirjad sisaldavad erinevaid uudiseid ja teateid Võrumaa Arenduskeskuse erinevate tegevuse kohta.
  • Uudiskirjaga liitumine toimub nõusoleku alusel (IKÜM art 6 lg 1 p a).
  • Nõusolekut uudiskirja tellimiseks saab igal ajahetkel tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest palume teavitada meiliaadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või vajutada nuppu „loobu tellimusest“ uudiskirja all.
  • Uudiskirjaga liitumiseks tuleb sisestada e-posti aadress.
  • Uudiskirja tellimiseks sisestatud e-posti aadressi kasutatakse ainult uudiskirjade edastamise eesmärgil.
  • Uudiskirja edastamiseks kogutud e-posti aadresse säilitatakse kuni nõusolek tagasi võetakse tellimuse lõpetamise eesmärgil. Kui nõusolekut tagasi ei võeta, siis säilitatakse kuni Võrumaa Arenduskeskus uudiskirju edastab.
  • Uudiskirja edastamisel ei kuvata tellijatele teiste tellijate kontakte.
  • Muudele isikutele/asutustele (lisaks Võrumaa Arenduskeskuse töötajatele) võime Teie andmeid edastada üksnes juhul, kui neil on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
  • Uudiskirjaga liitumine on tasuta.Uudiskirjaga seotud küsimuste korral palume ühendust võtta arenduskeskus@vorumaa.ee.