Algas neljas uute võrukeelsete laulude konkurss Uma Laul

Igasügisesel võru keele nädalal toimub juba neljandat korda uute võrukeelsete laulude konkurss. Registreerumine kuulutati välja 4. mail 2019 Mooste Elohelül ning Moostes toimub 7. novembril 2019 ka IV Uma Laulu võistluskontsert. Võistlusele oodatakse omakeelseid ja omaloomingulisi uusi laule ning teemavalik on vaba. Laulud võivad olla nii tänapäevased kui ka pärimuslikud: lüürilistest meloodiatest flamenkoni, regivärsist hiphopini. Muidugi võib lauludes olla ühendatud vana ja uus (nt regilaul, mis räägib tänapäevast).

Uute võrukeelsete laulude kontserdiga soovivad korraldajad tõmmata tähelepanu võru keelele ning selle kasutusvõimalustele nüüdisajal. Lisaks loodavad korraldajad saada uut lauluvara, et VI Uma Pido repertuaari täiendada.

Varasematelt Uma Laulu võistlustelt on Uma Pido repertuaari jõudnud hulk laule. Mõned näited: Aapo Ilvese võidulaulu „Pristan“ lauldi III Uma Pidol, laulu „Lodi tuu ja lodi vii“ II, III ja V Uma Pidol, „Kosmost“ lauldi IV ja V Uma Pidol ning „Kodasse pesä“ IV Uma Pidol. Jan Rahmani laule „Määne om seo maa“ ja „Mis om suurõ järve takan?“ lauldi II, IV ja V Uma Pidol. Urmas Kalla laulu „Mõtõ’ Võromaast“ lauldi IV Uma Pidol. III Uma Pidol kanti ette ka „Siilikene pallõl´ siiga“ (muusika: Mari Kalkun, sõnad: Milvi Panga).

7. novembril 2019 toimub Moostes uute võrukeelsete laulude võistluskontsert. Üks autor võib esitada võistlusele kõige rohkem viis laulu. Võistlustööd tuleks saata korraldajale märgusõnade all „Uma Laul“. Osalussoovide esitamise tähtaeg on 23. september 2019. Auhinnafond on 1000 eurot.

„Võro keele nätäl om hää aig, et inämb umma kiilt pruuki ja umakeelidsile laulõlõ hääd huugu mano anda,“ ütleb võistluskontserdi korralduse eestvedaja Merike Tigas. Korraldajad ootavad osalema kõiki laululoojaid, et võrukeelse uudisloominguga lauluilma rikastada. Novembris toimuval võistluskontserdil hindab lugusid auväärne žürii, oma hinnangu saab kindlasti anda ka publik.

Konkurssi korraldab Võro Selts VKKF ning seda toetavad Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Võru- ja Põlvamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm, Põlva vald ja Võru Instituut.

Võistluse statuut  ja lisainfo: www.umapido.ee ja Merike Tigas, merike.tigas@wi.ee, tel 5691 6280.