Alates tuleva aasta 1. jaanuarist pakub noortele karjäärinõustamist ja karjääriinfo teenuseid Eesti Töötukassa.

26. aprillil 2018 toimunud valitsuskabineti nõupidamisel otsustas Vabariigi Valitsus luua Eesti Töötukassa juurde Karjäärikeskuse, mis ühendab SA Innove Rajaleidja keskuste karjäärinõustamise ja -info teenuste osutamise süsteemi Eesti Töötukassa karjääriteenuste süsteemiga. Muudatuste tulemusena koondub alates 1. jaanuarist 2019 noortele suunatud karjäärinõustamise teenus ja karjääriinfo vahendamine Eesti Töötukassasse. Töötukassa hakkab karjäärinõustamise ja karjääriinfo teenuseid osutama kõigile soovijatele, sealhulgas koolinoortele.

SA Innove Rajaleidja keskused osutavad karjääriteenuseid 31. detsembrini 2018, Eesti Töötukassa võtab üle ja  täidab kõik 2018/2019 õppeaasta II pooleks koolidega sõlmitud kokkulepped. Innove Rajaleidja keskused jätkavad tasuta õppenõustamisteenuste osutamisega kõigis maakondades.

Täpsemat infot karjääriteenuste kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Teenuse ümberkorraldusega seonduvate küsimuste korral palume pöörduda Eesti Töötukassa nõuniku Kristina Orioni (kristina.orion@tootukassa.ee) poole.

Kontakt: Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19 a, Võru, tel  786 8750 või Antsla büroo, Kreutzwaldi 1, Antsla, tel 785 5494, e-post voru@tootukassa.ee